Anasayfa / GÜNCEL MEVZUAAT / Rusya’da Şirket Kuruluş işlemleri

Rusya’da Şirket Kuruluş işlemleri

01 Aralık 2003 tarihinden itibaren Moskova’da, 01 Aralık 2004 tarihinden itibaren de Rusya’daki tüm büyük şehirlerde yabancı firmaların devlet kayıtları tek merkezde yapılacak. Moskova’daki yabancı firma kayıtları Tuşino semtinde açılan Kayıt Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Diğer taraftan, firma tasfiyelerinin kolaylaştırılması konusunda da çalışmaların  başlatıldığı belirtiliyor

•Yabancı Firmalara Yeni Vergi Numarası Alma Zorunluğu Getirildi

Rusya Federasyonu Vergi ve Harçlar Bakanlığı’nın 14 Ağustos tarih ve 4975 sayılı genelgesi uyarınca; Rusya Federasyonu’nda faaliyette bulunan tüm yabancı firma ve kuruluşların daimi temsilciliklerine 1 Ocak 2005 tarihine kadar yeni vergi numarası (INN) alma zorunluluğu getirildi.

RUSYA’DA ŞİRKET KURULUŞLARI

Rusya Federasyonu`nda şirket kuruluş prosedürünün zor olmamasına karşılık “Teknik destek almadan bir yabancının yada yabancı şirketin kendi başına Rusya Federasyonu’nda şirket kurması çok zordur. Müşavirlik desteği almadan şirket kurma uğraşı içinde olan yabancılar sonuçta gereksiz yere vakit ve nakit kaybına uğramaktadır. Rusya Federasyonu’nda şirket kurma aşamasına gelmiş olan Türk girişimcilerin mutlaka bir müşavir aracılığıyle şirket kurmalarını tavsiye ederiz.

Rusya Federasyonu’da şirket kuruluşları avukatlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Burada yapılması gereken güvenilir bir avukat bularak kendisine şirket kurmak üzere vekalet vermektir. Avukatlık hizmetleri karşılığı olarak sizden talep edilecek ücret farklılıklar gösterebilir. Bunun için en azından 3-4 hukuk bürosundan fiyat almakta fayda bulunmaktadır. Şirket kuruluşu esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de fiyat yönünden çok daha uygun olmalarına karşılık “hazır şirket” satın almamaktır. Geçmişini bilemiyeceğiniz bir şirket ileride çok büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.

ŞİRKET KAYIT BAŞVURUSU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER

Şirket kayıt başvurusu (Dilekçe – Zayavka-)

Kurucular Toplantısında alınan şirket kuruluş kararı ( iki adet Noter onaylı orijinal kopya)

Bir bankadan alınacak referans mektubu

Şirket Tüzüğü (iki adet onaylı orijinal kopya)

Ticaret sicil kaydı – Şirketin Türkiye’de kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınacak- ( Noter onaylı, Rusça tercümesi ile birlikte)

Şirket sermayesinin en az % 50’sinin ödendiğine dair belge

T.C. Moskova Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesinden veya T.C. Kazan Başkonsolosluğundan alınacak Rusya Federasyonu’nda ” Şirket kurmasında sakınca bulunmadığına dair belge”

Pasaportun ilgili sayfalarının fotokopileri ve onaylı Rusça tercümesi

Rusya Federasyonu’ndaki bir bankada şirket adına banka hesabı açıldığını gösterir belge (Banka hesabı Moskova’da faaliyette bulunan Türk Bankalarında da olabilir. Moskova’da faaliyette bulunan Türk bankaları şunlardır: Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Deniz Bank ve Finans Bank)

Şirketin faaliyette bulunacağı mekanın kiralandığının veya satın alındığının belgelenmesi gerekmektedir. Kiralanacak mekanlar için kira kontratı bu iş için yeterli olmaktadır.

ORTAK ŞİRKET KURULMASI HALİNDE

Kurucuların şirketin kaydını talep eden yazılı başvuruları (Dilekçe – Zayavka-)

Şirket kuruluş sözleşmesinin iki adet onaylı sureti

Yasanın öngörmesi halinde alınacak İhtisas Komisyonu raporunun onaylı sureti

Yabancı ortağın (Türk ortağın) bankadan alacağı referans mektubunun Rusça tercümeli onaylı sureti

Ticaret sicil kaydı – Şirketin Türkiye’de kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınacak- ( Noter onaylı, Rusça tercümesi ile birlikte)

T.C. Moskova Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesinden veya T.C. Kazan Başkonsolosluğundan alınacak Rusya Federasyonu’nda ” Şirket kurmasında sakınca bulunmadığına dair belge”

Pasaportun ilgili sayfalarının fotokopileri ve onaylı Rusça tercümesi

Rusya Federasyonu’ndaki bir bankada şirket adına banka hesabı açıldığını gösterir belge (Banka hesabı Moskova’da faaliyette bulunan Türk Bankalarında da olabilir. Moskova’da faaliyette bulunan Türk bankaları şunlardır: Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Deniz Bank  ve Finans Bank)

Şirketin faaliyette bulunacağı mekanın kiralandığının veya satın alındığının belgelenmesi gerekmektedir. Kiralanacak mekanlar için kira kontratı bu iş için yeterli olmaktadır.

TEMSİLCİLİK OFİSİ KURULMASI HALİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

Temsilcilik kuruluşu için yazılı başvuru (Dilekçe – Zayavka-)

Kurucular Toplantısında alınan temsilcilik ofisi açılmasına dair karar sureti ( iki adet Noter onaylı orijinal kopya)

Temsilciliğin statüsünü tevsik eden belgenin iki adet onaylı sureti

Temsilcilik ofisi kuracak olan şirketin ana sözleşmesinin onaylı sureti

T.C. Moskova Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesinden veya T.C. Kazan Başkonsolosluğundan alınacak Rusya Federasyonu’nda ” Temsilcilik Ofisi kurmasında sakınca bulunmadığına dair belge”

Temsilcinin pasaportunun ilgili sayfalarının fotokopileri ve onaylı Rusça tercümesi

Temsilcilk ofisinin faaliyette bulunacağı mekanın kiralandığının veya satın alındığının belgelenmesi gerekmektedir. Kiralanacak mekanlar için kira kontratı bu iş için yeterli olmaktadır.

Önemli Not: Bütün kuruluş evrakları mutlaka Rusça olmalıdır. Orijinali Rusça olmayan evrakların mutlak surette Rusçaya tercüme edilmeleri gerekmektedir.

Şirket Ticaret Siciline (Ticaret Kayıt Odası – Registratsiyonnaya Palata) kaydedildiği anda kurulmuş sayılırlar ve tüzel kişilik kazanır.

Şirketin temel kuruluş evrakları Kuruluş Sözleşmesi ve Şirket Tüzüğüdür. Tüzükte yer alması mecburi olan bilgiler: şirketin açık ve kısaltılmış ünvanı, hukuki adresi, yönetim kurulunun yapısı ve yetkileri, karar-alma mekanizması ile ilgili bilgiler, kuruluş sermayesi,  herbir ortağın sahip olduğu pay ve nominal değeri, payların satışı ile ilgili prosedür hakkında bilgiler, şirket defterlerinin tutulması ve korunması, gerekli durumlarda ortakların ve diğer kişilerin faaliyetlerle ilgili bilgilendirilmeleri ve Limited Şirketler Kanununda öngörülen diğer bilgiler, RF Kanunlarına aykırı olmayan ek bilgiler. Kuruluş sözleşmesi ile Tüzük maddeleri arasında farklılıkların mevcut olması halinde, Tüzük esas alınmaktadır.

SERMAYE

Tüm ortakların nominal pay değerlerinin toplamı kuruluş sermayesini oluşturur. Sermaye Ruble olarak kayıtlara alınır ve kayıt tarihindeki asgari geçim miktarının  200 katından az olmamalıdır.  (01/07/1999) Yabancı kurucu olması halinde sermaye asgari geçim miktarının 1.000 (bin) katı tutarındadır. Birden fazla kişi tarafından kurulucak şirkette, herbir ortağın sermayedeki hissesinin toplam sermayedeki oranı  veya payının belirtilmesi gerekmektedir. Şirketin kaydı sırasında, şirket sermayenin en az %50’sinin ödenmiş olması gereklidir.Şirket Tüzüğünde ortak ve/veya ortakların sahip olabilecekleri sermaye payı sınırlandırılabilir veya ortakların sermayedeki payları sabit hale getirilebilir. Rusya Federasyonu Medeni Kanunu uyarınca, şirket sermayesi artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımı, ancak ve ancak şirket sermayesinin tamamı ödendikten sonra yapılabilir. Sermaye azaltımı asgari geçim miktarının  1000 (bin)  katının altına indirilemez.

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

Özellikle Rusya’daki faaliyeti 18 ayı geçen veya Rusya’da 18 aydan fazla faaliyette bulunmayı düşünen firmalarımızın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alanın Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını dikkatle okumalarını tavsiye ederiz.

(Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının tam Türkçe metni… )

Rusya ile İmzalanmış bulunan Gelir Üzerinden Alanın Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması uyarınca temettüler üzerinden kaynak devlette alınacak vergi oranı %10, Faiz %10 ve gayrimaddi hak bedeli %10 olarak uygulanmaktadır. İnşaat faaliyetlerinindeki inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri ilgili işyeri tesbit süresi 18 aydır.

RUSYA (MOSKOVA) Büyükelçiligimizin Telefonları
+7495 956 5595-7 HAT

RUSYA VİZESİ TÜRLERİ

Vize Türleri

Vize Alınması İçin Gerekli Süre

Gerekli Evrak

Geçerlilik Süresi

Açıklama

1-Turistik Vize

1 gün

Pasaport,Fotoğraf En çok 1 ay Turistik
2-Amaçlı Turistik

Vize

(Aimed Tourism)

1 gün

Pasaport,Fotoğraf Amacına göre Toplantı, fuar katılımı, bayi temsilci ziyaretleri, kongre seminer katılım gibi kısa süreli iş seyahatleri için özel vize
2-Ticari Vize

(Business)

1 ve 2 girişli vize Çok girişli vize Pasaport,Fotoğraf
Ticari vizelerde daha  önceki vizenin ibrazı gerekmektedir.
1 ve 3 ay 1 Girişli

3 Aylık 2 Girişli

6 Aylık Çok Girişli

1 Yıllık Çok Girişli

Uzun süreli veya sürekli ticari iş seyahatlerinde bulunabilmek için
4-Sürücü Vizesi 1 ve 2 girişli vize Çok girişli vize Pasaport,Fotoğraf 1 ve 3 aylık 1 Girişli

3 Aylık 2 Girişli

6 Aylık Çok Girişli

1 Yıllık Çok Girişli

Rusya ’ya nakliyat yapan sürücülere uygulanan vize türüdür.
5-Eğitim Vizesi

1-2 gün

Pasaport,Fotoğraf,

davetiye

Davetiye süresi Rusya ‘da üniversite öğrenimi görecek  olan öğrencilere ve resmi ya da özel kurumlarca düzenlenen Rusça kurslara katılım için
6-Sağlık Vizesi

1-2 gün

Pasaport,Fotoğraf,

davetiye

Tedavi süresi Rusya ’da bulunan sağlık kurumlarında muayene veya tedavi olacak kişilere uygulanan vize türüdür.
7-Spor Vizesi

1-2 gün

Pasaport,Fotoğraf,

davetiye

Davetiye süresi Rusya ‘da sportif faaliyetlere katılacak olan kişilere uygulanan bir vize türüdür.
8-Kültürel, Bilimsel, Gençlik İlişkileri Vizesi

1-2 gün

Pasaport,Fotoğraf,

davetiye

Davetiye süresi Rusya’da düzenlenen her türlü kültürel etkinlik ve yarışmalara ile her türlü seminer ve benzeri organizasyonlara katılacak olan kişilere uygulanan bir vize türüdür.
9-Refakatçi Aile Üyeleri Vizesi

1-2 gün

Pasaport,Fotoğraf ,davetiye Davetiye süresi Rusya ‘da eğitim, staj ve sağlık amaçlı giden kişilere refakat edenler için

Ayrıca Bakınız...

2014 Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi

 A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!