Anasayfa / 2015 PRATİK BİLGİLER / 2015 ASGARİ ÜCRET TARİFESİ AÇIKLANDI

2015 ASGARİ ÜCRET TARİFESİ AÇIKLANDI

1.DÖNEM 2.DÖNEM
2015 ASGARİ ÜCRET HESABI 01.01.2015 – 30.06.2015 01.07.2015 – 31.12.2015
ASGARİ ÜCRET 1.201,50 1.273,50
SGK PRİMİ % 14 168,21 178,29
İŞSİZLİK
SİG.FONU % 1
12,02 12,74
GELİR VERGİSİ
%15 (*)
63,08 72,26
ASGARİ GEÇİM
İNDİRİMİ
90,11 90,11
DAMGA VERGİSİ %
07,59
9,12 9,67
KESİNTİLER
TOPLAMI
252,43 272,96
NET ASGARİ ÜCRET (**) 949,07 1.000,54
İŞVERENE  MALİYETİ  (TL/AY    
ASGARİ ÜCRET 1.201,50 1.273,50
SGK PRİMİ % 15.5
( İşveren Payı ) (***)
186,23 197,39
İŞVEREN İŞSİZLİK
SİGORTA FONU % 2
24,03 25,47
İŞVERENE TOPLAM
MALİYET
1,411,76 1.496,36
     
KAPICILAR İÇİN
ASGARİ ÜCRET HESABI
(****)
   
ASGARİ ÜCRET 1.201,50 1.273,50
SGK PRİMİ % 14 168,21 178,29
İŞSİZLİK
SİG.FONU % 1
12,02 12,74
KESİNTİLER
TOPLAMI
180,23 191,03
NET ASGARİ ÜCRET 1.021,27 1.082,47
İŞVERENE MALİYETİ    
ASGARİ ÜCRET 1.201,50 1.273,50
SGK İŞVEREN
PRİMİ % 15.5
186,23 197,39
İŞSİZLİK
SİG.FONU % 2
24,03 25,47
İŞVERENE TOPLAM
MALİYET
1.411,76 1.496,36

Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(**) Net ele geçen asgari ücrete ( 90,11) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “ Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

(****) Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.
HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ

Ayrıca Bakınız...

2015 MARKA TESCİL PATENT TARİFESİ

Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2014/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!