Anasayfa / TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) / 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU MADDELERİ (*)
Başlangıç (Madde 1-10) | 6102 SAY.TTK
Ticarî İşletme Tacir (Madde 11-23) | 6102 SAY.TTK
Ticarî İşletme Ticaret Sicili (Madde 24-38) | 6102 SAY.TTK
Ticarî İşletme Ticaret Unvanı ve İşletme Adı (Madde 39-53) | 6102 SAY.TTK
Ticarî İşletme Ticaret Haksız Rekabet (Madde 54-63) | 6102 SAY.TTK
Ticarî İşletme Ticarî Defterler (Madde 64-88) | 6102 SAY.TTK
Ticarî İşletme Cari Hesap (Madde 89-101) | 6102 SAY.TTK
Ticarî İşletme Acentelik (Madde 102-123) | 6102 SAY.TTK
Kollektif Şirket Genel Hükümler (Madde 124-210) | 6102 SAY.TTK
Kollektif Şirketin Niteliği ve Kuruluşu (Madde 211-216) | 6102 SAY.TTK
Kollektif Şirket Ortaklar Arasındaki İlişkiler (Madde 217-231) | 6102 SAY.TTK
Kollektif Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri (Madde 232-242) | 6102 SAY.TTK
Kollektif Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması (Madde 243-266) | 6102 SAY.TTK
Kollektif Şirketlerde Tasfiye (Madde 267-303) | 6102 SAY.TTK
Komandit Şirketin Niteliği ve Kuruluşu (Madde 304-307) | 6102 SAY.TTK
Komandit Şirket Ortaklar Arasındaki İlişkiler(Madde 308-316) | 6102 SAY.TTK
Komandit Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri(Madde 317-327) | 6102 SAY.TTK
Komandit Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi (Madde 328) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler (Madde 329-358) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Yönetim Kurulu (Madde 359-396) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Denetleme (Madde 397-406) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Genel Kurul (Madde 407-451) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi (Madde 452-475) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Pay ve Sermaye Koyma Borcu (Madde 476-483) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Menkul Kıymetler (Madde 484-506) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı (Madde 507-513) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler (Madde 514-528) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Sona Erme ve Tasfiye (Madde 529-548) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Sorumluluk (Madde 549-561) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Cezaî Hükümler (Madde 562-563) | 6102 SAY.TTK
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket (Madde 564-572) | 6102 SAY.TTK
Limited Şirket Tanım ve Kuruluş (Madde 573-588) | 6102 SAY.TTK
Limited Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi (Madde 589-592) | 6102 SAY.TTK
Limited Şirket Ortakların Hak ve Borçları (Madde 593-615) | 6102 SAY.TTK
Limited Şirketin Organları (Madde 616-635) | 6102 SAY.TTK
Limited Şirket Sona Erme ve Ayrılma(Madde 636-644) | 6102 SAY.TTK
Kıymetli Evrak Genel Hükümler (Madde 645-653) | 6102 SAY.TTK
Kıymetli Evrak Nama Yazılı Senetler (Madde 654-657) | 6102 SAY.TTK
Kıymetli Evrak Hamile Yazılı Senetler (Madde 658-669) | 6102 SAY.TTK
Kambiyo Senetleri Poliçe (Madde 670-775) | 6102 SAY.TTK
Kambiyo Senetleri Bono veya Emre Yazılı Senet (Madde 776-779) | 6102 SAY.TTK
Kambiyo Senetleri Çek (Madde 780-823) | 6102 SAY.TTK
Kıymetli Evrak Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler (Madde 824-831) | 6102 SAY.TTK
Kıymetli Evrak Makbuz Senedi ve Varant (Madde 832-849) | 6102 SAY.TTK
Taşıma İşleri Genel Hükümler (Madde 850-855) | 6102 SAY.TTK
Taşıma İşleri Eşya Taşıma (Madde 856-893) | 6102 SAY.TTK
Taşıma İşleri Taşınma Eşyası Taşıması (Madde 894-901) | 6102 SAY.TTK
Değişik Tür Araçlar ile Taşıma (Madde 902-905) | 6102 SAY.TTK
Taşıma İşleri Yolcu Taşıma (Madde 906-916) | 6102 SAY.TTK
Taşıma İşleri Komisyoncusu (Madde 917-930) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Gemi (Madde 931-937) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Geminin Kimliği (Madde 938-953) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Gemi Sicili (Madde 954-995) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Gemi Mülkiyet ve Diğer Aynî Haklar (Madde 996-1060) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Donatan ve Donatma İştirakir (Madde 1061-1087) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Kaptan (Madde 1088-1118) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Gemi Kira Sözleşmeleri (Madde 1119-1130) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Zaman Çarteri (Madde 1131-1137) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Navlun (Denizde Eşya Taşıma) Sözleşmesi (Madde 1138-1245) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Zamanaşımı (Madde 1246) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi (Madde 1247-1271) | 6102 SAY.TTK
Deniz Kazaları Müşterek Avarya (Madde 1272-1285) | 6102 SAY.TTK
Deniz Kazaları Çatma (Madde 1286-1297) | 6102 SAY.TTK
Deniz Kazaları Kurtarma (Madde 1298-1319) | 6102 SAY.TTK
Deniz Kazaları Gemi Alacakları (Madde 1320-1327) | 6102 SAY.TTK
Deniz Kazaları Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini (Madde 1328-1349) | 6102 SAY.TTK
Deniz Kazaları Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler (Madde 1350-1400) | 6102 SAY.TTK
Sigorta Hukuku Genel Hükümler (Madde 1401-1452) | 6102 SAY.TTK
Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler Zarar Sigortaları (Madde 1453-1486) | 6102 SAY.TTK
Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler Can Sigortaları (Madde 1487-1520) | 6102 SAY.TTK
TÜRK TİCARET KANUNU SON HÜKÜMLER (Madde 1521-1535) | 6102 SAY.TTK

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

(*) Kanun No :6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Kabul Tarihi :13/01/2011 Tarihinde TBMM ‘de Kabul Edilmiştir.

Resmi Gazete :14 Şubat 2011 PAZARTESİ Günü 27846 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanmıştır.

(**) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (6103 Sayılı Kanun)

 

Ayrıca Bakınız...

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!



Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!