Anasayfa / ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI / 2011 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ AÇIKLANDI

2011 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ AÇIKLANDI

Asgari Ücret Tespit komisyonu 2011 Yılında uygulanmak Üzere yeni Asgari ücret tarifesini açıkladı.
Buna göre;
İlk 6 Ay için  01/01/2011-30/06/2011 tarihlari arasında gerçerli olmak üzere Asgari ücret tutarları;

-16 yaşından büyükler için 1 Ocak 2011’den itibaren Brüt 796.50, Net 629.96 lira olarak belirlendi.

-16 yaşını doldurmamış işçilerin için ise yılın ilk yarısında Brüt 679.50, Net 546.20 lira olarak belirlendi.

-Kapıcılar İçin  ise asgari ücret hesaplandığında   Brüt 796.50, Net 677,03 lira olarak görülmektedir.

İkinci  6 Ay için  01/07/2011-31/12/2011 tarihlari arasında gerçerli olmak üzere Asgari ücret tutarları ise;

-16 yaşından büyükler için Brüt 837 lira, net 658.95 lira olarak uygulanacak.

-16 yaşını doldurmamış işçiler için asgari ücret Brüt 715.50, Net 571.97 lira olarak uygulanacak.

-Kapıcılar İçin  ise asgari ücret hesaplandığında Brüt 837.00, Net 711,45 lira olarak saptandı.

Bu Açıklamalara göre Asgari Ücret teknik hesaplama paremetreleri Aşağıdaki tablolardan daha detaylı olarak incelenebilir.

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2011-30.06.2011 Dönemi)
16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 796,50 TL 679,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 111,51 TL 95,13 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 7,97 TL 6,80 TL
Gelir Vergisi Matrahı 677,02 TL 577,57 TL
Gelir Vergisi 101,55 TL 86,64 TL
Damga Vergisi 5,26 TL 4,48 TL
Asgari Geçim İndirimi(Bekar ve Çocuksuz) * 59,74 TL 59,74 TL
Asgari Ücretten Net Ele Geçen 570,21 TL 486,45 TL

NOT: Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.

2011 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL)
Bekar
59,74
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz
71,69
Evli eşi çalışan ve çocuksuz
59,54
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu
80,65
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu
68,70
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu
89,61
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu
77,66
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu
95,58
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu
83,63
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu
101,55
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu
89,61
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
(01.01.2011-30.06.2011 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 155,32 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 15,93 TL
Toplam İşveren Katkısı 171,25 TL
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.01.2011-30.06.2011 Dönemi)
Brüt Asgari Ücret 796,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) 111,51 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) 7,97 TL
Damga Vergisi (% 0,6)
Kesintiler Toplamı 119,48 TL
Net Ücret 677,02 TL
2011 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
Asgari Ücret Günlük Miktarı Asgari Ücret Aylık Miktarı YÜRÜRLÜK TARİHLERİ
Yıl 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
2011
26,55 TL
22,65 TL
796,50 TL
679,50 TL
01.01.2011 – 30.06.2011
2011
27,90 TL
23,85 TL
837,00 TL
715,50 TL
01.07.2011 – 31.12.2011
2011 yılı ilk altı ay için net ele geçen (01.01.2011-30.06.2011)
ASGARİ ÜCRET 796,50
(-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14) 111,51
(-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%1) 7,97
(-)İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) 101,55
(-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6)* 5,26
(+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)** 59,74
ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN 629,95
* Damga Vergisi oranı 2010 yılında binde 6,6 olmuştur .29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile 1/1/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar

için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %10

oranında artırılmıştır.(Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah,

tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) avans

olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6))

 

** Asgari geçim indirimi miktarları değiştiğinde net ele geçen miktarlarda değişir.

Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş

için 65,61 alabilirsiniz.çalışmayan eş ve 1 çocuk için 73,81 çalışmayan eş ve 2 çocuk için 82,01 ,çalışmayan eş ve

3 çocuk için 87,48 alabilirsiniz .Yıl içinde asgari ücretlerde meydana gelen değişiklikler asgari geçim indirimine yansıtılmaz.
2011 yılı ikinci altı ay için net ele geçen (01.07.2011-31.12.2011)
ASGARİ ÜCRET 837,00
(-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14) 117,18
(-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%1) 8,37
(-)İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) 106,72
(-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6)* 5,52
(+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)** 59,74
ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN 658,95
01.01.2011-30.06.2011 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

(Tehlike sınıf ve derecesine göre Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı %1 alınmıştır)*

ASGARİ ÜCRET 796,5
(+)SSK PRİMİ % 19.5 (İŞVEREN PAYI) 155,32
(+)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI % 2 15,93
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ* 967,75
01.07.2011-31.12.2011 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

(Tehlike sınıf ve derecesine göre Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı %1 alınmıştır)*

ASGARİ ÜCRET 837
(+)SSK PRİMİ % 19.5 (İŞVEREN PAYI) 163,22
(+)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI % 2 16,74
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ* 1016,96
Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında

ve ödeme aşamalarında yarım Kuruşun üzerindeki değerler bir Kuruşa tamamlanmış olup, yarım Kuruş ve altındaki

değerler dikkate alınmamıştır.

Ayrıca Bakınız...

GÜNDE YEDİ BUÇUK SAATTEN AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT  VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER  HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!