Anasayfa / GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

GELİR VERGİSİ DÜZENLEME REHBERİ

2015 yılında elde edilen bazı gelir unsurları için aşağıdaki verilen  Beyanname Düzenleme Rehberleri linklerden  ulaşılabilir. Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi Ücret Kazançları Vergi Rehberi Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi Guidebook on Rental Income for Non-Resident Taxpayers Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin …

Devamını Oku »

Gelirin Toplanması ve Beyanına İlişkin Sirküler

1 – Giriş 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişiklik uyarınca mesken kira geliri istisnasının uygulanması ile Gelir Vergisi Kanununun 85 ve 86 ncı maddeleri uyarınca 2013 ve müteakip yılların gelirlerinin toplanması ve beyanına ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.   2. …

Devamını Oku »

2011 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizan Bildirim Süreleri Uzatıldı

1. Giriş Yıllık gelir vergisi beyannamesi ile kesin mizan bildiriminin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılması Gelir Vergisi Kanununun 92 nci maddesinde göre, bir takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin izleyen yılın Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar verilmesi ve aynı Kanunun 117 nci maddesine …

Devamını Oku »

2010 YILI G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDEYE GÖRE GERÇEK KİŞİLERİN VERGİ REHBERİ

Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Söz konusu düzenleme 01.01.2006- 31.12.2015 tarihleri arasında uygulanacaktır. GİB’ca  hazırlanan Bu rehber, Türk …

Devamını Oku »

2010 YILI MENKUL SERMAYE İRADI (MSİ) BEYANNAME REHBERİ

Bu rehber 2010 yılında menkul sermaye iradı elde eden ve 25/03/2011 e kadar beyan edilecek menkul Sermaye İradlarının  (msi)  gerçek kişilere yönelik olarak bilgi sahibi olmaları için hazırlanmıştır. Rehber, gerçek kişilerce elde edilen menkul sermaye iratlarının beyan edilip edilmeyeceği, beyan edilmesi durumunda hangi şartlar altında beyan edileceği, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi konularında bilgiler sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Rehberde, 01.01.2006 …

Devamını Oku »

2010 YILI SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

2010 yılında serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin vergilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan bu rehberde,25 mart 2011 ‘e  kadar beyan edilecek serbest meslek kazançları,  tanım,özellikler, tespit ve serbest meslek kazancından indirilebilecek giderler ile serbest meslek kazancının yıllık beyanname ile beyanına ilişkin örneklere yer verilmiştir. GİB Tarfından Hazırlanan Rehberi İncelemek İçin Pdf Resimine Tıklayınız… 2010 Dönemi Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi

Devamını Oku »

2010 YILINDA YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ İLE YABANCILARIN TÜRKİYE’DEKİ KİRA GELİRLERİ BEYAN REHBERİ

Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler, dar mükellef olarak tanımlanmakta ve bunların sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar vergiye tabi olmaktadır. Bu anlamda dar mükelleften kasıt, ikametgahı Türkiye’de bulunmayanlar veya bir takvim yılı içinde devamlı olarak Türkiye’de altı aydan fazla oturmayanlardır. GİB hazırlanan bu rehber, 2010 yılında sahip oldukları mal ve hakları kiraya veren dar mükelleflere; kira gelirine konu mal …

Devamını Oku »

2009 Yılına Ait 2010’da Beyan Edilecek Serbest Meslek Kazançları Beyanname Rehberi

GİB Tarafından hazırlanan 2009 yılında Elde edilip  25 Mart 2010’a kadar beyan edilecek serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin  vergilendirilmesine yönelik olarak   hazırlanan bu rehberde,  serbest meslek kazancının tanımı, tespiti ve serbest meslek kazancından indirilebilecek giderler ile serbest meslek kazancının yıllık beyanname ile beyanına ilişkin örneklere yer verilmiştir. Rehberi İncelemek İçin Aşağıdaki Resime Tıklayınız… 2009 Yılı Serbest Meslek Kazançları Vergi …

Devamını Oku »

2009 Yılı Ticari Kazançları Vergilendirme Rehberi

GİB Tarafından Hazırlanan bu rehber, 2009 yılında  elde edilen 25 Mart 2010’a kadar beyan edilecek ticari kazançların , ticari kazancın kapsamı, tespiti, hesaplanması sırasında dikkate alınması gereken indirilebilecek ve indirilemeyecek giderler ile vergiden istisna edilen kazanç konularına ilişkin olarak genel bilgiler sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Rehberde yıllık beyannameye dahil edilen kazanç ve iratlardan yapılacak indirimler, Gelir Vergisinde mahsup ve iadeler, tarh …

Devamını Oku »

2009 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratları (MSİ) Beyanname Düzenleme Rehberi

GİB Tarafından hazırlanan bu rehberde,1999 yılında elde edilen 25 mart 2010’a kadar beyan edilecek Menkul sermaye iradları ile ilgili ,menkul sermaye iradı sayılan gelirler ile söz konusu gelirlerin beyan edilip edilmeyeceği, beyan edilmesi durumunda hangi şartlar altında beyan edileceği, yurt dışında yaşayan vatandaşların elde ettiği menkul sermaye iratlarının beyan durumu, beyannamenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar, beyannamenin verilme zamanı ve verginin …

Devamını Oku »
Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!