Son Haberler
Anasayfa / TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) / YENİ TÜRK TİCARET KANUNU MADDELERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU MADDELERİ

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU MADDELERİ (*)
Başlangıç (Madde 1-10) | 6102 SAY.TTK
Ticarî İşletme Tacir (Madde 11-23) | 6102 SAY.TTK
Ticarî İşletme Ticaret Sicili (Madde 24-38) | 6102 SAY.TTK
Ticarî İşletme Ticaret Unvanı ve İşletme Adı (Madde 39-53) | 6102 SAY.TTK
Ticarî İşletme Ticaret Haksız Rekabet (Madde 54-63) | 6102 SAY.TTK
Ticarî İşletme Ticarî Defterler (Madde 64-88) | 6102 SAY.TTK
Ticarî İşletme Cari Hesap (Madde 89-101) | 6102 SAY.TTK
Ticarî İşletme Acentelik (Madde 102-123) | 6102 SAY.TTK
Kollektif Şirket Genel Hükümler (Madde 124-210) | 6102 SAY.TTK
Kollektif Şirketin Niteliği ve Kuruluşu (Madde 211-216) | 6102 SAY.TTK
Kollektif Şirket Ortaklar Arasındaki İlişkiler (Madde 217-231) | 6102 SAY.TTK
Kollektif Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri (Madde 232-242) | 6102 SAY.TTK
Kollektif Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması (Madde 243-266) | 6102 SAY.TTK
Kollektif Şirketlerde Tasfiye (Madde 267-303) | 6102 SAY.TTK
Komandit Şirketin Niteliği ve Kuruluşu (Madde 304-307) | 6102 SAY.TTK
Komandit Şirket Ortaklar Arasındaki İlişkiler(Madde 308-316) | 6102 SAY.TTK
Komandit Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri(Madde 317-327) | 6102 SAY.TTK
Komandit Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi (Madde 328) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler (Madde 329-358) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Yönetim Kurulu (Madde 359-396) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Denetleme (Madde 397-406) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Genel Kurul (Madde 407-451) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi (Madde 452-475) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Pay ve Sermaye Koyma Borcu (Madde 476-483) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Menkul Kıymetler (Madde 484-506) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı (Madde 507-513) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler (Madde 514-528) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Sona Erme ve Tasfiye (Madde 529-548) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Sorumluluk (Madde 549-561) | 6102 SAY.TTK
Anonim Şirket Cezaî Hükümler (Madde 562-563) | 6102 SAY.TTK
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket (Madde 564-572) | 6102 SAY.TTK
Limited Şirket Tanım ve Kuruluş (Madde 573-588) | 6102 SAY.TTK
Limited Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi (Madde 589-592) | 6102 SAY.TTK
Limited Şirket Ortakların Hak ve Borçları (Madde 593-615) | 6102 SAY.TTK
Limited Şirketin Organları (Madde 616-635) | 6102 SAY.TTK
Limited Şirket Sona Erme ve Ayrılma(Madde 636-644) | 6102 SAY.TTK
Kıymetli Evrak Genel Hükümler (Madde 645-653) | 6102 SAY.TTK
Kıymetli Evrak Nama Yazılı Senetler (Madde 654-657) | 6102 SAY.TTK
Kıymetli Evrak Hamile Yazılı Senetler (Madde 658-669) | 6102 SAY.TTK
Kambiyo Senetleri Poliçe (Madde 670-775) | 6102 SAY.TTK
Kambiyo Senetleri Bono veya Emre Yazılı Senet (Madde 776-779) | 6102 SAY.TTK
Kambiyo Senetleri Çek (Madde 780-823) | 6102 SAY.TTK
Kıymetli Evrak Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler (Madde 824-831) | 6102 SAY.TTK
Kıymetli Evrak Makbuz Senedi ve Varant (Madde 832-849) | 6102 SAY.TTK
Taşıma İşleri Genel Hükümler (Madde 850-855) | 6102 SAY.TTK
Taşıma İşleri Eşya Taşıma (Madde 856-893) | 6102 SAY.TTK
Taşıma İşleri Taşınma Eşyası Taşıması (Madde 894-901) | 6102 SAY.TTK
Değişik Tür Araçlar ile Taşıma (Madde 902-905) | 6102 SAY.TTK
Taşıma İşleri Yolcu Taşıma (Madde 906-916) | 6102 SAY.TTK
Taşıma İşleri Komisyoncusu (Madde 917-930) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Gemi (Madde 931-937) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Geminin Kimliği (Madde 938-953) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Gemi Sicili (Madde 954-995) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Gemi Mülkiyet ve Diğer Aynî Haklar (Madde 996-1060) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Donatan ve Donatma İştirakir (Madde 1061-1087) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Kaptan (Madde 1088-1118) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Gemi Kira Sözleşmeleri (Madde 1119-1130) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Zaman Çarteri (Madde 1131-1137) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Navlun (Denizde Eşya Taşıma) Sözleşmesi (Madde 1138-1245) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Zamanaşımı (Madde 1246) | 6102 SAY.TTK
Deniz Ticareti Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi (Madde 1247-1271) | 6102 SAY.TTK
Deniz Kazaları Müşterek Avarya (Madde 1272-1285) | 6102 SAY.TTK
Deniz Kazaları Çatma (Madde 1286-1297) | 6102 SAY.TTK
Deniz Kazaları Kurtarma (Madde 1298-1319) | 6102 SAY.TTK
Deniz Kazaları Gemi Alacakları (Madde 1320-1327) | 6102 SAY.TTK
Deniz Kazaları Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini (Madde 1328-1349) | 6102 SAY.TTK
Deniz Kazaları Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler (Madde 1350-1400) | 6102 SAY.TTK
Sigorta Hukuku Genel Hükümler (Madde 1401-1452) | 6102 SAY.TTK
Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler Zarar Sigortaları (Madde 1453-1486) | 6102 SAY.TTK
Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler Can Sigortaları (Madde 1487-1520) | 6102 SAY.TTK
TÜRK TİCARET KANUNU SON HÜKÜMLER (Madde 1521-1535) | 6102 SAY.TTK

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

(*) Kanun No :6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Kabul Tarihi :13/01/2011 Tarihinde TBMM ‘de Kabul Edilmiştir.

Resmi Gazete :14 Şubat 2011 PAZARTESİ Günü 27846 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanmıştır.

(**) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (6103 Sayılı Kanun)