Anasayfa / 6111 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU / VERGİ DAİRELERİ BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU FORMLARI KILAVUZU (6111 SAYILI YASA)

VERGİ DAİRELERİ BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU FORMLARI KILAVUZU (6111 SAYILI YASA)

Bu Talo; 6111 Sayılı alacaklarının yapıladırılması kanunundan faydalanacak olanların, başvurudan önce başvuru evraklarınını tanıması, başvuracak kurumu önceden bilmesi, yapılandırmanın niteliğine  göre  hangi kanun maddesine göre müracaat edeceğini önceden tesbit etmesi, başvuru öncesi dilekçe ve eklerini  rahat ve  sakin bir ortamda  hazırlayarak   değerlendirme fırsatını yakalaması  amacıyla hazırlanmıştır.Umarım ki bu  tablo tüm ilgililere faydalı olur.

6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri uzatılmıştır.!!! Devamı…

 

BAŞVURU YERİBAŞVURUYU YAPACAK


BORÇLULAR
BORÇ TÜRÜ/KANUN MADDESİ BAŞVURU FORMUNU (DİLEKÇESİNİ) İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ “EK” BUTONLARINA TIKLAYINIZ (*)
EK:1 Formunda Açiklanan Kurumlara Başvurulacak
EK:1 Formunda Açıklanan  Kurumlara Borçlu Olanlar 6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesi alt fıkralarına göre çeşitli kurumların alacakları
EK:1


Vergi Dairelerine Başvurulacak
İlgili Mükellefler (Bu Form Takip Edilen ve Kesinleşmiş Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi Olarak Kullanılacak!)
(Başvuru Şartları ve Açıklamalar  Bkz..)
Kesinleşmiş Borçlar;Yıllık gelir/kurumlar vergisi, gelir (stp)/kurumlar (stp) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi,Borçların 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılması
EK:2/A


Vergi Dairelerine Başvurulacak
İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar İçin (Takip Edilen ve Kesinleşmiş Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi) 

(Başvuru Şartları ve Açıklamalar Bkz..)

Kesinleşmiş  tüm borçları   6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılması  

EK:2/BVergi Dairelerine Başvurulacak
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarınca Tescil Edilmiş Spor Kulüpleri İçin (Takip Edilen ve Kesinleşmiş Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi) 

(Başvuru Şartları ve Açıklamalar Bkz..)


Kesinleşmiş Borçlar;Yıllık kurumlar vergisi, gelir (stp)/kurumlar (stp) Vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi, borçların6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılması.


EK:2/C
 

 


Vergi Dairelerine Başvurulacak
(6111 Sayılı Kanunun Yayımlandığı Tarihten Sonra Mahsuben Ödeme Talep Edenler İçin)(Başvuru Şartları ve Açıklamalar Bkz..) 6111 Say.kanun – Mad. 18 iade alacaklarınını yapılandırma taksitlerine mahsup ettirme dilekçesi.  

EK:2/D

 Vergi Dairelerine Başvurulacak
(6111 Sayılı Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Mahsuben Ödeme Talebinden Vazgeçenler İçin) 

(Başvuru Şartları ve Açıklamalar Bkz..)

6111 Say.kanun mad.18 Kanundan önce yapılan iade alacak mahsuplarından vazgeçip ,Yapılandırma taksitlerine mahsup ettirmek. EK:2/E
HESAPLAMA PARAMETRELERİ (ÜFE ENDEKSİ) Yıllar İtibariyle TEFE/ÜFE Aylık Değişim Oranları 

(Açıklamaya Bkz..)

6111 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası gereğince Şubat/2011 ayına ilişkin ÜFE aylık değişim oranı olarak Ocak/2011 ayı için belirlenen ÜFE aylık değişim oranı dikkate alınmıştır. EK:3


Vergi Dairelerine Başvurulacak
İlgili Mükellefler(Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi) 

(Başvuru Şartları  ve Açıklamalar Bkz..)

kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan borçların 6111 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesi
kapsamında yapılandırılması
 EK:4/AVergi Dairelerine Başvurulacak
İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar İçin (Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi)(Başvuru Şartları  ve Açıklamalar Bkz..) kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan borçların 6111 sayılı
Kanunun 3 üncü maddes
i kapsamında yapılandırılması

EK:4/B
 

 Vergi Dairelerine Başvurulacak
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarınca Tescil Edilmiş Spor Kulüpleri İçin (Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi) 

(Başvuru Şartları Ve Açıklamalar Bkz..)

kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan borçların 6111 sayılı
Kanunun 3 üncü maddes
i kapsamında yapılandırılması
 EK:4/C

 


İlgili Kuruma Başvurulacak (Borç hangi kurumla ilişkili ise)

İlgili Mükellefler

(Dava Konusu Yapılan İdari Para Cezaları İçin Başvuru Dilekçesi)

(Başvuru Şartları ve Açıklamalar Bkz..)


idari para cezaları için 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanma


EK:4/D-1

İlgili Kuruma Başvurulacak (Borç hangi kurumla ilişkili ise)

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar İçin (Dava Konusu Yapılan İdari Para Cezaları İçin Başvuru Dilekçesi)

(Başvuru Şartlarıve Açıklamalar  Bkz..)


idari para cezaları için 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanma
 

EK:4/D-2

 


İlgili Kuruma Başvurulacak (Borç hangi kurumla ilişkili ise)
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarınca Tescil Edilmiş Spor Kulüpleri İçin (Dava Konusu Yapılan İdari Para Cezaları İçin Başvuru Dilekçesi)(Başvuru Şartları ve Açıklamalar Bkz..)
idari para cezaları için 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanma
 


EK:4/D-3

 Vergi Dairelerine Başvurulacak
İlgili Mükellefler (Vergi/Ceza İhbarnamesinde Yer Alan Vergi ve Cezalar İçin Başvuru Dilekçesi)
(Başvuru Şartları ve Açıklamalar Bkz..)
vergi/ceza ihbarnamesinde yer alan vergi ve cezalar için 6111
Kanunun 4 üncü maddesinden
yararlanma
EK:5


Vergi Dairelerine Başvurulacak
İlgili Mükellefler (Kanuni Süresinde Verilmemiş Beyannamelerin Pişmanlıkla Verilmesi İçin Başvuru Dilekçesi)
(Başvuru Şartlarıve Açıklamalar  Bkz..)
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesi hükümlerine
göre pişmanlıkla kabulünü ve tahakkuk eden alacakların 6111
sayılı Kanunun 5 inci maddes
i kapsamında yapılandırılması


EK:6/A


Vergi Dairelerine Başvurulacak
İlgili Mükellefler (Kanuni Süresinde Verilmemiş Beyannameler İçin Başvuru Dilekçesi)
(Başvuru Şartları ve Açıklamalar  Bkz..)
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesi hükümlerine göre kabulünü ve tahakkuk eden alacakların 6111 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında yapılandırılması
EK:6/B


Vergi Dairelerine Başvurulacak
İlgili Mükellefler (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Matrah Artırımı ile İlgili Başvuru Dilekçesi)
(Başvuru Şartları ve Açıklamalar  Bkz..)
6111 sayılı Kanunun matrah artırımı ile ilgili 6/1-2 maddesi hükmünden yararlanmak
EK:7
 

 Vergi Dairelerine Başvurulacak
İlgili Mükellefler (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Matrah Artırımı ile İlgili Başvuru Dilekçesi)
(Başvuru Şartları ve Açıklamalar Bkz..)
6111 sayılı Kanunun matrah artırımı ile ilgili 6/1-3 maddesi hükmünden yararlanmak EK:8


Vergi Dairelerine Başvurulacak
İlgili Mükellefler (Vergi Artırımı veya Matrah Beyanı İçin Başvuru Dilekçesi)
(Başvuru Şartları ve Açıklamalar Bkz..)
6111 sayılı Kanunun vergi artırımı veya matrah beyanı ile ilgili 6/5 veya 6/6 maddesi hükmünden yararlanmak  EK:9Vergi Dairelerine Başvurulacak
İlgili Mükellefler (Yılı İçinde Tüm Dönemlere Ait Beyanname Veren Mükelleflerin KDV Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
(Başvuru Şartları ve Açıklamalar  Bkz..)
6111 sayılı Kanunun KDV artırımı ile ilgili 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmünden yararlanmak  

EK:10Vergi Dairelerine Başvurulacak
İlgili Mükellefler (Yılı İçinde 12 Dönemden Az, 2 Dönemden Fazla Beyanname Veren Mükelleflerin KDV Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)(Başvuru Şartlarıve Açıklamalar  Bkz..) 6111 sayılı Kanunun KDV artırımı ile ilgili 7 nci maddesinin (2/a) bendi ve (3) numaralı fıkrası hükümlerinden yararlanmak  EK:11

 Vergi Dairelerine Başvurulacak
İlgili Mükellefler (Yılı İçinde Hiç Beyanname Vermeyen veya Sadece (1) ya da (2) Dönem Beyanname Verenler ile Vergilendirme Dönemi Üç Aylık Olup Hiç Beyanname Vermeyen Mükelleflerin KDV Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi(Başvuru Şartları ve Açıklamalar Bkz..) 6111 sayılı Kanunun KDV artırımı ile ilgili 7 nci maddesinin  (2/b) bendi ve (3) numaralı fıkrası hükümlerinden yararlanmak
EK:12


Vergi Dairelerine Başvurulacak
İlgili Mükellefler (İstisnalar veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunan Mükelleflerin KDV Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)(Başvuru Şartları ve Açıklamalar Bkz..) 6111 sayılı Kanunun KDV artırımı ile ilgili 7 nci maddesinin  (2/c) bendi hükmünden yararlanmak  EK:13

 Vergi Dairelerine Başvurulacak
İlgili Mükellefler (Ücret Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
(Başvuru Şartları ve Açıklamalar Bkz..)
6111 sayılı Kanunun vergi artırımı ile ilgili 8/1-2 inci maddesi hükmünden yararlanmak  EK:14Vergi Dairelerine Başvurulacak
İlgili Mükellefler (Serbest Meslek Ödemeleri ve Serbest Meslek Kazancı Gelir (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)(Başvuru Şartları ve Açıklamalar  Bkz..) 6111 sayılı Kanunun vergi artırımı ile ilgili 8/3-a veya 8/4-a maddesi hükmünden yararlanmak  

EK:15Vergi Dairelerine Başvurulacak
İlgili Mükellefler(Kira Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi) 

(Başvuru Şartlarıve Açıklamalar  Bkz..)

6111 sayılı Kanunun vergi artırımı ile ilgili 8/3-a veya 8/4-b maddesi hükmünden yararlanmak
EK:16


Vergi Dairelerine Başvurulacak
İlgili Mükellefler (Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Nedeniyle Yapılan hak ediş Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)(Başvuru Şartları ve Açıklamalar Bkz..) 6111 sayılı Kanunun vergi artırımı ile ilgili 8/3-b veya 8/4-c
maddes
i hükmünden yararlanmak
 EK:17Vergi Dairelerine Başvurulacak
İlgili Mükellefler (Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetler Nedeniyle Yapılan Ödemeler İçin Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)(Başvuru Şartları ve Açıklamalar  Bkz..) 6111 sayılı Kanunun vergi artırımı ile ilgili 8/3-b veya 8/4-c
maddesi hükmünden yararlanmak
 EK:18

 Vergi Dairelerine Başvurulacak
İlgili Mükellefler (Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemeler İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
(Başvuru Şartları ve Açıklamalar Bkz..)
6111 sayılı Kanunun vergi artırımı ile ilgili 8/3-b veya 8/4-c maddesi hükmünden yararlanmak
EK:19


Vergi Dairelerine Başvurulacak -S
tok
beyanı İçİn kdv beyan formu
İlgili Mükellefler (Katma Değer Vergisi Beyannamesi (6111 Sayılı Kanunun 10/3 üncü Maddesine Göre Stok Beyanında Bulunacak Vergi Sorumluları İçin)(Başvuru Şartları Bkz..) ( 6111 Sayılı Kanunun 10/3 üncü Maddesine Göre Stok Beyanında Bulunacak Vergi Sorumluları İçin)  EK:20/AVergi Dairelerine Başvurulacak
İlgili Mükellefler (Envanter Listesine İlişkin Dilekçe)
(Başvuru Şartlarıve Açıklamalar Bkz..)
6111 sayılı Kanunun işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile ilgili 10
uncu maddesi
hükmünden yararlanmak
 


EK:20/BVergi Dairelerine Başvurulacak -stok beyani İçin özel tüketİm vergisi
beyannamesİ formu
İlgili Mükellefler (6111 Sayılı Kanun Uyarınca Verilecek Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi)
(Başvuru Şartları ve Açıklamalar  Bkz..)
( 6111 Sayılı Kanunun 10/5 inci Maddesine Göre ötv Beyanında Bulunacaklar İçin)
EK:21


Vergi Dairelerine Başvurulacak
İlgili Mükellefler (Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan (net) Alacaklar İçin Başvuru Dilekçesi)(Başvuru Şartları ve Açıklamalar  Bkz..) 6111 sayılı Kanunun kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan (net) alacaklar ile ilgili 11/2 madde hükmünden yararlanmak

EK:22


Vergi Dairelerine Başvuru yaparken asıl  dilekçeye eklenecek
İlgili Mükellefler (Yapılandırmaya Konu Olan Araç Sayısının 3’ten Fazla Olması, Yapılandırmaya Konu Olan Borçların 5’ten Fazla Olması ve Dava Sayısının 5’ten Fazla Olması Halinde Kullanılacak Liste)(Açıklamaya bkz.) Borca konu 3’ten fazla araç veya yapılandırmaya konu 5’ten fazla  borç türleri  olması halinde EK: LİSTE I kullanılacaktır. (İlk dilekçe de yer kalmaması durumu)  


EK: LİSTE
-I

—————————————————————————————————————————————–

(*) Açıklamalar;

-Vergi Dairesindeki Borçlarınızı  isterseniz Vergi Dairesine Gitmeden de  İnternet Üzerinden; T.C. Kimlik Bilgileriniz,İnternet şifreniz veya Araç Tescil Bilgilerinizi Kullanarak   Pratik Ve Kolay Bir Şekilde  Yapılandırabilirsiniz! Buna Göre, 6111 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında (kesinleşmiş) bulunan borçlarınızı,Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve taşıt idari para cezalarınızı Elektronik ortamda yapılandırmak için;

a) Konu Hakkındaki Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusunu İncelemek İçin Tıklayınız…

b)İnternet Ortamında Borç Yapılandırma  Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız…

– Başvuru Formları Gelir İdaresi Başkanlığı Sitesinden Alınmıştır.

-Dilekçeleri bilgisayarınıza indirdikten sonra yazıcıya yazdırınız.

-Form dosyalarını açabilmek için bilgisayarınızda ofis programları yüklü olmalıdır.(word,exel vs.)

-İlgili bölümleri doldurmak için  Form Altında verilen açıklamaları dikkatilice okuyunuz.

-Boş bırakılması gereken bölümlere hiç birşey yazmayınız, form ve eklerini eksiksiz hazırlayınız.

-Matrah Artıtımı için başvurular elektronik ortamda kabul edilmektedir. (Stok Beyanı kağıt olarak verilebilir.)

-Yazılı olarak yapılan başvuruların (elektronik ortamda yapılması zorunlu olan beyan ve bildirimler
hariç), taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile
gönderilmesi halinde ise tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak
dikkate alınacaktır.

-Borçlardan sorumlu olanlar (mükellef olanlar) dilekçeler ve eklerde gösterilen yerleri
imzalayarak,varsa  kaşelerini de vurarak  ekleriyle birlikte  ilgili kurumlara müracaat edebilirler.

-Yapılandırma ile ilgili Örnek uygulamalar ve açıklamalar kapsamlı bir şekilde Maliye Bakanlığı
tebliğinde verilmiştir.Tebliği incelemek için  tıklayınız…

-Uzatma ile ilgili Maliye Bakanlığı Tebliği resmi gaztede yayımlandı. tıklayınız…

-Gelir idaresi Başkanlığı tarafından  hazırlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun Rehberi

İncelemek için tıklayınız…

-6111 Sayılı Kanun İç Genelge  (Seri No: 2011/1) tıklayınız…

-6111 Sayılı Kanun İç Genelge  (Seri No: 2011/2) tıklayınız…

-6111 Sayılı Kanun İç Genelge  (Seri No: 2011/3) tıklayınız…

-6111 Sayılı Kanun İç Genelge  (Seri No: 2011/4) tıklayınız…

-6111 Sayılı Kanun İç Genelge  (Seri No: 2011/5) tıklayınız…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Borç Yapılandırma Başvuru  Formlarını İndirmek İçin Tıklayınız…

Ayrıca Bakınız...

AFET BÖLGELERİ İÇİN YAPILANDIRMA TAKSİTLERİ (6111 SAYILI KANUN)

DOĞAL AFETLER VE OLAĞANÜSTÜ POLİTİK RİSK NEDENİYLE MEYDANA GELEN MÜCBİR SEBEPLERE İSTİNADEN 6111 SAYILI KANUNDA …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!