Anasayfa / MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ / UYGULAMA OTELLERİNDE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ

UYGULAMA OTELLERİNDE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ

Meslek Okulları bünyesinde faaliyet gösteren Uygulama Otellerinin iktisadi işletme olarak kurumlar vergisine tabi tutulması gerektiğinden, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4/1-(a) maddesinde yer alan muafiyet hükmünden yararlanması mümkün değildir.

Yazınızda, üniversitenizin (…) Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programı Uygulama Oteli olan (…) Otelin kurumlar vergisinden muaf olduğu yönünde karar verilmesi talep edilmekte olup, konuya ilişkin görüşümüz aşağıda açıklanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinin (a) bendinde, “Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen okullar, okul atölyeleri, konservatuarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları, tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi yayınevleri ve benzeri kuruluşlar.” kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur.

Bu muafiyetten yararlanabilmek için kurum veya kuruluşun kamu idare ve kuruluşları tarafından işletilmesi ve amacının bilim, fen ve güzel sanatlar ile tarım ve hayvancılığı öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek olması gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu muafiyet hükmü, okulların eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınırlı olup, okulların iktisadi alandaki ticari faaliyetlerinin Kurumlar Vergisi Kanunu açısından muafiyet kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

“Otel ve lokanta işletmeciliği” işi ticari bir organizasyonu gerektirdiğinden, Meslek Okulları bünyesinde faaliyet gösteren “Uygulama Otellerinde” okul öğrencilerinin stajlarını yapıyor olması ve otel işletmeciliği faaliyetinin kamu ya da özel kesim tarafından icra ediliyor olması faaliyetin iktisadilik vasfını değiştirmemekte ve iktisadi işletme olarak kurumlar vergisi mükellefiyetini gerektirmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca, bir uygulama oteli olan (…) Otelin iktisadi işletme olarak kurumlar vergisine tabi tutulması gerektiğinden, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4/1-(a) maddesinde yer alan muafiyet hükmünden yararlanması mümkün değildir.

————————————————————————————————–

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih : 06.02.2007

Sayı : B.07.1.GİB.0.03.51/5103-162

5520 s. KVK Md. 4/1-a

Ayrıca Bakınız...

DEĞERLİ TAŞ VE ALIŞIMLARINDAN YAPILAN TAKI VE HEYKEL GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Bakır, pirinç, saf gümüş gibi malzemeleri yarı değerli taşlarla birleştirerek, mumdan kalıplar hazırlayıp metal döküme …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!