Anasayfa / SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) / SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

İhale konusu işler ve bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda işverenin Kuruma borcunun bulunmaması kaydıyla ilgili makama verilmek üzere Ünitece düzenlenen soğuk damgalı belge “İlişiksizlik Belgesi”dir.

ilişiksizlik belgesi alınması gereken özel bina inşaatları ile ihale konusu işlerde Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olup olmadığının anlaşılması için yapılacak asgari işçilik uygulamalarında;

a) İşyerinin tescilli bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü’nde kayıt ve belge incelemesi yapılmadan sadece Ünitedeki belgelerle ilgili dosya memurunca yapılacak araştırma (ön değerlendirme) sonucuna göre ilişiksizlik belgesi alınması,

b) SGK Müfettişince yapılacak kayıt ve belge incelemesi sonucunda düzenlenecek rapora göre ilişiksizlik belgesi alınması veya

c)Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler İle Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek rapora göre ilişiksizlik belgesi alınması, şeklindedir.

Yaptığı iş neticesinde ihale makamından teminatı almak veya ruhsat makamından ruhsatını almak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan İlişiksizlik belgesi almak isteyen işveren işin yürütüldüğü veya iş için tescil edilmiş işyeri dosyasının olduğu SGK merkez veya il müdürlüklerine ’ne aşağıdaki dilekçe ile müracaat edilir.

Örnek Dilekçe:

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………… İL/MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜNE

………………………….

Müdürlüğünüzde işlem gören …………………… sicil numaralı işyeri dosyasından dolayı …………Belediyesi tarafından Kurumunuza borcumuzun olmadığına dair resmi bir yazının ibrazı istenilmektedir.

Söz konusu işyerimizden dolayı Kurumunuza en son tarih itibariyle borcumuzun olmadığına ilişkin yazının verilmesini arz ederim.…../…../201..

İşveren

ADRES :

…………………………………………………………

Ayrıca Bakınız...

İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİM TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA  GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!