Anasayfa / SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) / SGK İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI

SGK İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI

5510 sayılı Kanun’un 102. maddesine göre, idarî para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar. Mülga 506 sayılı Kanun’un 140. maddesinde zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmişti.

İşverenlerin en çok yakındığı konulardan bir tanesi Kurum’un idari para cezalarında zamanaşımı süresine dikkate almadığıdır. Belirtmek gerekir ki; işverene idari para cezası uygulanmasının ön koşulu cezanın hukuka uygun olmasıdır. Tahakkuk etme açısından zaman aşımına girmiş bir fiil için ceza uygulanmasının hukuka uygun olmadığı açıktır. İdari para cezalarında zaman aşımı sürelerinin 5 yıldan 10 yıla çıktığı dikkate alındığında hangi dönemlere ait para cezalarının zamanaşımına girdiği aşağıda belirlendiği gibi olacaktır.

Fiil tarihi bildirgenin verilmesi gereken son gündür. İdari para cezalarında zamanaşımı başlangıç tarihi fiilin işlendiği tarihtir. Cezanın tahakkuk açısından zamanaşımına girip girmediğinde belirleyici olan fiilin işlendiği tarih ile cezanın tebliği arasında geçen süredir. Fiilin işlendiği tarih ile 1 Ekim 2008 tarihi arasında geçen süre 5 yıl ise o ceza artık zamanaşımına girmiştir. Şayet Fiilin işlendiği tarih ile 1 Ekim 2008 tarihi arasında geçen süre 5 yıldan az ise bu kez fiil tarihi ile cezanın tebliğ tarihi arasında geçen sürenin 10 yıl olup olmadığına bakılacaktır.

Ayrıca Bakınız...

İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİM TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA  GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!



Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!