Anasayfa / MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ / OTOPARK İŞLETMECİLİĞİNDE YAZAR KASA KULLANMA MECBURİYETİ

OTOPARK İŞLETMECİLİĞİNDE YAZAR KASA KULLANMA MECBURİYETİ

   
Sayı : B.07.1.GİB.4.31.15.02-VUK-04-02-28 13/05/2011
Konu : Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti  

 

İlgide kayıtlı dilekçenizden, Başkanlığımıza bağlı … … T.C. Kimlik numarasında Yedieminlik ve Araç Otoparkı İşletmeciliği faaliyetinden dolayı  kayıtlı mükellef olduğunuz ve işletmeniz ile ilgili olarak yazar kasa kullanma zorunluluğunuz olup olmadığı konusunda  bilgi talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasında satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde oldukları hükme bağlanmıştır.

Öte yandan aynı maddenin 3’üncü fıkrasında, “Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti Maliye Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz.” denilmektedir.

Buna göre, Maliye Bakanlığınca muhtelif tarihlerde yayımlanan genel tebliğ ve genel yazılarda yedieminlik ve araç otoparkı işletmeciliği faaliyeti, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti dışında bırakılmadığından ödeme kaydedici cihaz kullanmanız  gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Denetmeni Y.

—————————————————————————————

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri ve Usul Müdürlüğü

 

Ayrıca Bakınız...

DEĞERLİ TAŞ VE ALIŞIMLARINDAN YAPILAN TAKI VE HEYKEL GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Bakır, pirinç, saf gümüş gibi malzemeleri yarı değerli taşlarla birleştirerek, mumdan kalıplar hazırlayıp metal döküme …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!