Anasayfa / 2016 PRATİK BİLGİLER

2016 PRATİK BİLGİLER

GELİR VERGİSİ DÜZENLEME REHBERİ

2015 yılında elde edilen bazı gelir unsurları için aşağıdaki verilen  Beyanname Düzenleme Rehberleri linklerden  ulaşılabilir. Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi Ücret Kazançları Vergi Rehberi Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi Guidebook on Rental Income for Non-Resident Taxpayers Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin …

Devamını Oku »

2016 ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)  (01.01.2016-31.12.2016) ASGARİ ÜCRET 1.647,00 SGK PRİMİ % 14 230,58 İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 16,47 GELİR VERGİSİ %15 (*) 86,46 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 123,53 DAMGA VERGİSİ % 07,59 12,5 KESİNTİLER TOPLAMI 346,01 NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.300,99 İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) ASGARİ ÜCRET 1.647,00 SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***) 255,29 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU …

Devamını Oku »

2016 Asgari Geçim İndirimi Miktarı (AGİ)

EŞ VE ÇOCUK DURUMU  2016 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MİKTARI (TL) Bekar / çocuk yok 123,53 Bekar / 1 çocuk 142,05 Bekar / 2 çocuk 160,58 Bekar / 3 çocuk 185,29 Bekar / 4 çocuk 197,64 Bekar / 5 çocuk 209,99 Evli, eşi çalışıyor / çocuk yok 123,53 Evli, eşi çalışıyor / 1 çocuk 142,05 Evli, eşi çalışıyor / 2 çocuk 160,58 …

Devamını Oku »

2016 KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

KAPICILAR İÇİN NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI ASGARİ ÜCRET 1.647,00 SGK PRİMİ % 14 230,58 İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 16,47 KESİNTİLER TOPLAMI 247,05 NET ASGARİ ÜCRET 1.399,95 İŞVERENE MALİYETİ ASGARİ ÜCRET 1.647,00 SGK İŞVEREN PRİMİ % 15.5 (*) 255,29 İŞSİZLİK SİG. FONU % 2 32,94 İŞVERENE TOPLAM MALİYET (**) 1.935,23 (*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde …

Devamını Oku »

2016 VERGİ CEZALARI VE HADLERİ

-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR 460 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği) MADDE NO – KONUSU 2016 Yılında  Uygulanacak  Tutar (TL) MADDE 104-     İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde yapılması 2.000 3- İlanın; – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla     gazetede yapılması   2.000-200.000       …

Devamını Oku »

2016 BAĞ-KUR PİRİM TUTARLARI (4/B)

01.01.2016- 31.12.2016 En az Prim 1.647,00 (SGK Prim Tabanı) X %33,5 551,75 TL En çok Prim 10.705,50 (SGK Prim Tavanı) X %39 4.175,15 TL

Devamını Oku »

2016 YILI SGK AYLIK TAVAN VE TABAN MATRAHLARI

-Taban (01.01.2016 – 31.12.2016)  1.647,00 TL -Tavan (01.01.2016 – 31.12.2016) 10.705,50 TL

Devamını Oku »

2016 Fatura Düzenleme Sınırı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Madde 232- Fatura Düzenleme Sınırı(VUK 460 Nolu Tebliğ) 900,00 TL Madde 313 – Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (VUK 460 Nolu Tebliğ) 900,00 TL

Devamını Oku »

2016 Tahsilat ve Ödemelerin Banka Üzerinden Yapılması Zorunluluğu

459 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 1. Giriş Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesi bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir. 2. Yetki 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde …

Devamını Oku »

2016 Değerli Kağıtların Bedelleri

50 SIRA NO’LU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2016 yılında uygulanacak satış bedellerini belirlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Değerli kağıt bedelleri MADDE 3 – (1) 210 …

Devamını Oku »
Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!



Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!