Anasayfa / PRATİK BİLGİLER / KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI

TARİH ARALIĞI
KANUNİ FAİZ ORANI

SÖZLEŞMEYLE TESBİT EDİLMEMİŞSETEMERRÜT FAİZ ORANI

TİCARİ İŞLERDE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI

19.12.1984 – 31.12.1997

% 30(3095/m.1)

% 30(3095/m.2/1)

% 30′dan Az Olmamak Kaydıyla Reeskont Faiz Oranı(3095/m.2/3)

01.01.1998 – 31.12.1999

% 50(97/9807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

% 50(97/9807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

% 50′den Az Olmamak Kaydıyla Reeskont Faiz Oranı(3095/m.2/3)

01.01.2000 – 30.06.2002

% 60(3095/m.1 gereğince Reeskont Faiz Oranı)

% 60(3095/m.1 gereğince Reeskont Faiz Oranı)

% 70(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)

01.07.2002 – 30.06.2003

% 55(3095/m.1 gereğince Reeskont Faiz Oranı)

% 55(3095/m.2/1 gereğince Reeskont Faiz Oranı)

% 64(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)

01.07.2003 – 31.12.2003

% 50(3095/m.1 gereğince Reeskont Faiz Oranı)

% 50(3095/m.2/1 gereğince Reeskont Faiz Oranı)

% 57(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)

01.01.2004 – 30.06.2004

% 43(3095/m.1 gereğince Reeskont Faiz Oranı)

% 43(3095/m. 2/1 gereğince Reeskont Faiz Oranı)

% 48(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)

01.07.2004 – 30.04.2005

% 38(3095/m.1 gereğince Reeskont Faiz Oranı)

% 38(3095/m. 2/1 gereğince Reeskont Faiz Oranı)

% 42(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)

01.05.2005 – 30.06.2005

% 12(3095/m.1)

% 12(3095/m.2/1)

% 42(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)

01.07.2005 – 31.12.2005

% 12(3095/m.1)

% 12(3095/m.2/1)

% 30(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)

01.01.2006 – 31.12.2006

% 9(3095/m.1)

% 9(3095/m.2/1)

% 25(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)

01.01.2007 – 31.12.2007

% 9(3095/m.1)

% 9(3095/m.2/1)

% 29(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)

01.01.2008 – 30.06.2009

% 9(3095/m.1)

% 9(3095/m.2/1)

% 27(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)

01.07.2009 – 31.12.2009

% 9(3095/m.1)

% 9(3095/m.2/1)

% 19(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)

01.01.2010 – 31.12.2010

% 9(3095/m.1)

% 9(3095/m.2/1)

% 16(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)

01.01.2011 – 31.12.2011

% 9(3095/m.1)

% 9(3095/m.2/1)

% 15(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)

01.01.2012 – 31.12.2012

% 9(3095/m.1)

% 9(3095/m.2/1)

% 17,75(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)

01.01.2012 – 31.12.2013

% 9 (3095/m.1)

% 9 (3095/m.2/1)

% 13,75 (3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)

Açıklamalar:

1) KANUN NO: 3095

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN

Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Aralık 1984 – Sayı: 18610

KANUNİ FAİZ:MADDE 1- Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tesbit edilmemişse faiz ödenmesi senelik yüzde otuz oranında yapılır.

Bakanlar Kurulu, ekonomik şartları dikkate alarak bu oranın yüzde seksenine kadar artırma ve eksiltme yapabilir. Bakanlar Kurulu’nun bu konudaki kararı, kararın alınmasını izleyen takvim yılı başından itibaren uygulanır.

TEMERRÜT FAİZİ:MADDE 2- Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1’inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.

Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oran 1’inci maddesindeki oran dahilinde artırılabilir veya eksiltilebilir.

Ödeme yerinde ve ödeme zamanındaki banka iskontosu yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile, ticari işlerde temerrüt faizi, TC Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faiz oranına göre istenebilir.

Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmış olduğu hallerde, akti faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.

2)2012 KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ oranları;

2005/9831 4/12/1984 Tarihli ve 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Öngörülen Kanuni Faiz Oranının 1/1/2006 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık % 12’den % 9’a İndirilmesi Hakkında Karar
Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı : 2005/9831
4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen kanuni faiz oranının 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 12’den % 9’a indirilmesi; Maliye Bakanlığı’nın 16/12/2005 tarihli ve 43953 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

-2012 yılı PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR

-2012 GÜNCEL TABLOLAR

Ayrıca Bakınız...

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

2014 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL)   …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!