Anasayfa / MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ / İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNDE KDV ORANI

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNDE KDV ORANI

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Derneğinizin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü izniyle faaliyette bulunan Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde firmaların işçilerine periyodik olarak verilen (akciğer grafisi, kan ve idrar tahlilleri, EKG, işitme testi gibi) tetkik hizmetleri ile işyeri hekimliği hizmetinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 21 inci sırasında, “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan ve hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri” sayılmıştır.

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü izniyle faaliyette bulunan Derneğinizin Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde firma işçilerine periyodik olarak verilen tetkik hizmetleri ile koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilen işyeri hekimliği hizmeti %8 oranında KDV ye tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 Vergi Dairesi Başkanı

—————————————————————

 

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGESİ

Konu:Firma işçilerine periyodik olarak verilen tetkik hizmetlerinde KDV oran.

Tarih: 13/07/2011

Sayı:B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-KDV-ÖZE-02-313

 

Ayrıca Bakınız...

DEĞERLİ TAŞ VE ALIŞIMLARINDAN YAPILAN TAKI VE HEYKEL GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Bakır, pirinç, saf gümüş gibi malzemeleri yarı değerli taşlarla birleştirerek, mumdan kalıplar hazırlayıp metal döküme …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!