Anasayfa / GÜNCEL MEVZUAAT / GÜRCİSTAN’DA ŞİRKET KURMAK

GÜRCİSTAN’DA ŞİRKET KURMAK

GÜRCİSTAN’DA FİRMA KURMA

YA DA ŞUBE AÇMA PROSEDÜRÜ

Gürcistan’da faaliyet gösteren danışmanlık firmalarımızdan alınan bilgilere göre bu ülkede firma kurma ya da ofis açmaya yönelik işlemler şu şekildedir.

1. Gürcistan’da Firma Kurulması

Gürcistan’daki üreticiler hakkında kanuna göre, Gürcistan’da ticari faaliyette bulnmak için öncelikle bir hukuki statünün oluşması gerekmektedir. Bunun için bir şirket tüzüğünün oluşması ve tüzüğün ülke birimlerince (Bölge Vergi Dairesi) onaylanması gerekmektedir. Bu işlemden sonra şirket adı altında resmi bir statü oluşmuş olup, ülke içinde ve ülke dışında şirket temsilcilikleri açılması, her türlü (şirket tüzüğünde belirtilen, yasalarca yasak olmayan ya da özel izin gerektirmeyen) ticari faaliyette bulunulması mümkün olmaktadır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra Gürcistan vatandaşlarına tanınan bütün hak ve yükümlülükler eşit olarak yabancılara da sağlanmaktadır. Buna paralel olarak şirkette Gürcü ortak yada Gürcü Müdür bulundurma şartı yoktur.

Ülkede kurulacak şirket için genellikle tavsiye edilen şekil Limited (Ltd.) şirkettir. Bu şirket tüzüğüne göre bir ya da birden fazla şirket kurucu ortağı olabilir. Buna göre gerekli belgeler şunlardır:

 • Şirket sermayesi için en az 200 Lari bankaya yatırılmalıdır. Bu sermaye nakit olarak da olabilir. Şirket kuruluş işlemlerinden sonra (yaklaşık 10 gün) anılan nakit sermaye geri çekilip şirket faaliyetleri için kullanılabilir.
 • Şirket faaliyetlerini yürütebilmesi için bir ofis gerekmektedir. Ofis sahibi/sahipleri tarafından, kurulacak ofis için herhangi bir itirazları olmadığına dair gerekli birimlere bir yazı iletilmesi gerekmektedir.
 • Şirket kurucularının/ortaklarının kimlik bilgileri, adresleri, sermaye pay dağılımı, Müdürün ve Genel Müdürün kimler olacağı hakkında bilgiler gerekmektedir.
 • Kuruluş işlemleri ortalama 3 ila 10 günde tamalanmakta olup, şirket belgeleri, mühür ve makbuzlar şirket yetkililerine yukarıda belirtilen süre içerisinde teslim edilmektedir.
 • Anılan bu işlemler için hukuk büroları, kurulacak olan firmanın niteliğine göre hizmet bedeli talep etmektedirler.

2. Gürcistan’da Şube Açılması

Türkiye ya da başka bir ülkede mevcut herhangi bir şirketin Gürcistan’da şube ya da temsilcilik ofisinin açılmasına yönelik işlemler ve belgeler şunlardır:

 • Şirketin kuruluşu ile ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan “Şirket Tüzüğünün” Gürcüceye tercümesi.
 • Şirket müdürünün ya da Yönetim Kurulu yetkililerinin Gürcistan’da şube ya da temsilcilik açılması hakkında bir karar alması.
 • Gürcistan’da faaliyette bulunmak için yine şirket müdürü ya da Yönetim Kurulunca yetkili şahsın veya müdürün/temsilcinin atanmasına dair alınacak karar.
 • Gürcistan’da açılması planlanan ofisin/büronun faaliyette bulunabilmesi için, ofisin/büronun adresi yetkilisince hazırlanacak onay yazısı (noter onaylı).
 • Şirketin Gürcistan’daki temsilcisi ya da müdür olarak atanan şahsın kimlik bilgileri, mesleği, adresi ve görev ve yekisini belirten bir yazı.
 • Bütün yukarıda belirtilen ve Türkiye’de yapılması gereken bütün belgelerin hepsinin Gürcüceye tercüme edilmesi, Gürcistan Büyükelçiliği (Ankara’da) ya da Konsolosluk birimlerince (Trabzon, İstanbul ve İzmir) onaylanması gerekmektedir. Bu işlemlerden sonra anılan belgeler Gürcistan’daki yetkili makam ya da birimlerce işleme alınmaktadır.
 • Türkiye’de temin edilecek belgelere ilave olarak, Gürcistan yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde hazırlanacak ek belgeler de resmi birim ya da kuruluşlara onay için sunulacaktır. Kuruluş, Mahkeme onayından sonra yaklaşık 10 gün içinde resmi statüye kavuşmuş olmaktadır.
 • Hukuk büroları, Gürcistan’da düzenlenmesi gereken belgelerin hazırlanması ve gerekli birim ya da kuruluşlarca onaylanması için hizmet bedeli talep etmektedir.

Not: Gürcistan’da mevzuatın sık değiştiği hususu göz önüne alınarak, söz konusu prosedürlerde yapılan değişikliklerin güncel olarak takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.

Ayrıca Bakınız...

2014 Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi

 A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!