Anasayfa / MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ / FATURALAR MÜREKKEPLİ YAZICIDAN YAZDIRILABİLİR Mİ?

FATURALAR MÜREKKEPLİ YAZICIDAN YAZDIRILABİLİR Mİ?

İlgide kayıtlı dilekçenizden, … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, firmanızda kullandığınız faturaların basımını A4 kağıdına mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanarak yapıp yapamayacağınız hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Faturanın Nizamı” başlıklı 231’inci maddesinin 3’üncü bendinde, “Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.”  hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, mükellefler faturalarını en az bir asıl bir örnek olarak düzenlemek zorunda olup aslı ile örneğinin aynı bilgileri içermesi gerekmektedir.

Öte yandan, lazer yazıcı kullanımında bilgiler kağıt üzerine yakılarak kaydedilmektedir.

Bu itibarla, lazer yazıcı ile aynı anda veya arka arkaya alınacak dökümlerde her faturanın aslı ile örneğinin aynı bilgileri içermesi, düzenlenen belge aslı ile örnek sayısının belge üzerinde belirtilmesi, faturanın seri ve sıra numarası takip etmesi ve bu özellikleri taşıyacak belgenin anlaşmalı matbaalarda bastırılması şartlarıyla lazer yazıcılar kullanılarak fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, istenirse faturanın aslı ve örnekleri farklı renkler içerecek şekilde olabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

—————————————————————————-

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGESİ

Sayı:B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-28-67

Tarih:17/05/2011

Konu:Faturaların mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanılarak bastırılamayacağı hk.

 

Ayrıca Bakınız...

DEĞERLİ TAŞ VE ALIŞIMLARINDAN YAPILAN TAKI VE HEYKEL GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Bakır, pirinç, saf gümüş gibi malzemeleri yarı değerli taşlarla birleştirerek, mumdan kalıplar hazırlayıp metal döküme …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!