Anasayfa / SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) / E-SİGORTA YOLUYLA ARTIK SİGORTALI İŞE GİRİŞ-ÇIKIŞ İPTALİ VE GÜNCELLEMELERİ YAPILABİLECEK

E-SİGORTA YOLUYLA ARTIK SİGORTALI İŞE GİRİŞ-ÇIKIŞ İPTALİ VE GÜNCELLEMELERİ YAPILABİLECEK

e-Sigorta yoluyla verilen sigortalı işe giriş bildirgesinde, işe başlama tarihinin yanlış yazılması, sigortalılık koluna ait kodun yanlış seçilmesi gibi nedenlerle işe giriş bildirgelerinin hatalı verilmesi halinde bildirgenin düzeltme amaçlı güncellenmesi ya da iptal edilerek yeniden verilmesi artık mümkündür.

İşverene sigortalıyı daha işe başlatmadan önce SGK’ya bildirme yükümlülüğü getirilerek sigortalının sosyal güvence, SGK’nın prim kaybına uğramasına önlenmek istenmişse de bildirimi yapılan işçinin herhangi bir nedenle işe zamanında ya da hiç başlamaması halinde ortaya bazı sorunların çıkacağı açıktır. Bu konuyla ilgili olarak Kanun’da açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte, böyle bir durumda; işçi işe hiç başlamadığında, işverence durumu belirten ve verilmiş olan işe giriş bildirgesinin iptaline ilişkin bir yazının verilmesi, işçi işe giriş bildirgesinde belirtilen tarihten daha sonraki bir tarihte işe başladığında ise, işverence ilk verilen işe giriş bildirgesinin tarihinin düzeltilmesi talebini içeren bir yazının ilgili SGK birime verilmesi gerekir. Talep yazısına işyeri çalışanlarının da imzasını taşıyan bir tutanağın eklenmesi yerinde olacaktır.

İşveren ya da yetki verdiği kullanıcı tarafından e-Sigorta yoluyla verilen sigortalı işe giriş bildirgesinde, işe başlama tarihinin yanlış yazılması, sigortalılık koluna ait kodun yanlış seçilmesi gibi nedenlerle işe giriş bildirgelerinin hatalı verilmesi halinde bildirgenin düzeltme amaçlı güncellenmesi ya da iptal edilerek yeniden verilmesi artık mümkündür. Daha önce işyeri için denetim gerekçesi sayılan  işe giriş bildirgesi tarihinin değiştirilmesi talebinin e-Sigorta yoluyla değiştirilebilir olmasının yerinde bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle belirtmemiz gerekir ki; e-Sigorta yoluyla yapılacak sigortalı işe giriş bildirgesinin iptali ancak bildirgenin verildiği gün içinde yapılabilmektedir. İşlemin yapıldığı gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi iptali yapılmadığı takdirde e-Sigorta yoluyla iptal yapma imkanı ortadan kalkmaktadır. Bu durumda iptal talebinin dilekçe ile kağıt ortamında SGK birimine yapılması gerekir. “İşe Giriş Tarihi” ve “Sigorta Kolu” bilgileri bildirgenin verildiği gün içerisinde, yaşlılık aylığı alan sigortalılar için ise “Sigorta Kolu” bilgisi işe giriş tarihinin bildirildiği ayın 12’si ile ayın sonuna kadar güncellenebilmesi mümkündür

Çalışma hayatının bütünlüğü içerisinde işine son verilmesi öngörülen ve e-Bildirge yoluyla işten ayrılış bildirgesi verilen işçinin kısa bir zaman dilimi içerisinde tekrar işine dönmesi her zaman rastlanan bir durumdur. Yine işveren tarafından işten ayrılış bildirgesine işten ayrılma tarihinin hatalı yazılması halinde e-Sigorta yoluyla verilen işten ayrılış bildirgesinin düzeltme amacıyla güncellenmesi ya da bildirgenin tamamen iptal edilmesi mümkündür.

İşten ayrılış bildirgesinin e-Sigorta yoluyla iptali ancak bildirilmiş olan işten çıkış tarihinden itibaren 10 gün içerisinde veya işten çıkış tarihinin ne olduğuna bakılmaksızın işten ayrılış bildirgesinin verildiği gün içerisinde yapılabilir. e-Sigorta yoluyla verilen işten ayrılış bildirgelerinde, işten ayrılış tarihinin hatalı yazılması halinde, bildirgenin işten ayrılma tarihi açısından güncellenmesi mümkün olmadığı için işten çıkış tarihi hatalı yazılan işten ayrılış bildirgesinin önce iptal edilmesi sonrasında doğru bilgileri içerir yeni bir işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gerekir.

Ayrıca Bakınız...

İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİM TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA  GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!