Anasayfa / GÜNCEL MEVZUAAT / DUL VE YETİM AYLIKLARI İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN KONULAR

DUL VE YETİM AYLIKLARI İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN KONULAR

Soru:Dul Ve Yetim Aylıklarında Hak Sahibi Kimlerdir?

Cevap:5434 sayılı Kanun’un 77. maddesi gereğince;

a) Kendisinden aylık bağlanacak, iştirakçiyi veya emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı alanı kasten ve haksız yere öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenlere veya bu Kanun gereğince adi malul sayılacak hale getirenlere;

b) Kendisine aylık bağlatacak iştirakçiye veya emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alana veya ailesine karşı ağır bir cürüm işlediğinden veya bunlara karşı kanunen mükellef olduğu vazifeleri ifada büyük bir kusur irtikap eylediğinden dolayı ölüme bağlı bir tasarrufla mirastan ıskat edilenlere;

c) Evli kız ve erkek çocuklarla anaya;

dul ve yetim aylığı bağlanmamaktadır. Aylık almakta iken bu durumlara gelenlerin de aylıkları kesilmektedir. 5510 sayılı Kanun’un “Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması” başlıklı 34. maddesi gereğince ise; ölen sigortalının;

1- Dul eşine,

2- 5510 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;

a) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara,

b) Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanlara,

c) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarına,

3- Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya,

hak sahibi olarak dul ve yetim aylığı bağlanmaktadır.

Soru:Eşimden SSK’dan dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

Cevap:SSK ‘dan dul aylığı alanlar , Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler.
NOT: Hizmet süresi 5 ile 10 yıl arası olanların yetimleri; aylık gelirlerinin
olmaması halinde, Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler.
YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun 66,67 ve 68. maddeleri

Soru:SSK’ya tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Cevap:SSK’ ya tabi çalışan yetimler, Kurumdan aylık alabilirler.
Ancak sağlık yardımından faydalanamazlar.
NOT: Hizmet süresi 5 ile 10 yıl arası olanların yetimleri; aylık gelirlerinin
olmaması halinde, Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler.

Soru:Emekli Sandığından hangi durumlarda kesinlikle dul ve yetim aylığı bağlanmaz?

Cevap: Dul-Yetim Aylığı bağlanamayacak durumlar şunlardır:
1-Kendisinden aylık bağlanacak emekli aylığı alanı, kasten öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenlere veya adi malül sayılacak hale getirenlere,
2-Mirastan menedilenlere,
3-Evli kız ve erkek çocuklarla, evli anaya,
4-Boşanmış eşlere maaş bağlanmaz.
YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun 77. maddesi.

Soru:SSK emeklisi bir bayanım. Babam Emekli Sandığı emeklisi iken vefat etti, babamın emekli aylığından yararlanabilir miyim?

Cevap:Babanızdan dolayı yetim aylığı alabilirsiniz ancak bekar veya dul olmanız gerekmektedir.
YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun 75. maddesi.

Soru:Eşimden BAĞ-KUR’dan dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Cevap:BAĞ-KUR’dan dul aylığı almanız, Emekli Sandığından yetim aylığı almanıza engel değildir.
NOT: Hizmet süresi 5 ile 10 yıl arası olanların yetimleri; aylık gelirlerinin
olmaması halinde, Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler.
YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun 66,67 ve 68. maddeleri.

Soru:Eşim 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. SSK’ya tabi çalışıyorum.5510 sayılı Kanuna göre Emekli Sandığından dul aylığı alabilir miyim?

Cevap:Bu Kanuna göre; eşlerin çalışması, dul aylığı bağlanmasına engel bir durum olmadığından tarafınıza aylık bağlanır.
Bunun için gerekli olan belgeler şunlardır;
1-Talep Dilekçesi
2-Kimlik Araştırma Belgesi
3-3 adet fotoğraf
4-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Bu belgelerle birlikte,
Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığı
Milli Müdafaa Cad.
No:24
06643 Bakanlıklar/ANKARA
adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.

veya Aşağıdaki Dilekçe  örneği İçin Tıklayınız…

Dul-Yetim Maaş Başvurusu

Soru:Emekli Sandığı Emeklisi bir bayanım. Ölen annem/babam da Emekli Sandığı Emeklisi. Her iki aylığı birlikte alabilir miyim?

Cevap:Her iki aylığı birlikte alamazsınız.Ancak yüksek olanı tercih edebilirsiniz.
YASAL DAYANAK: 5434 sayılı Kanunun 75. maddesi
Bunun için bir dilekçe ile,
Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı
Milli Müdafaa Cad.
No:24
06643 Bakanlıklar/ANKARA
adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Soru:Emekli Sandığından erkek yetim aylığı almaktayım.Öğrenciliğim devam ederken sigortalı olarak işe girmem halinde, aylığım kesilir mi?

Cevap:Öğrenciliği devam eden erkek yetimlerin 25 yaşına kadar aylıkları kesilmez.

Soru:Emekli Sandığından yetim aylığı alan annem, vefat etti. Ne yapmalıyım?

Cevap:Vefat eden annenizin ölüm tarihini nufusa işleterek,alacağınız vukuatlı nufus kayıt örneğini bir dilekçe ile kurumumuza vermeniz gerekmektedir.

Soru:BAĞ-KUR’a tabi çalışan bir bayanım. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Cevap:BAĞ-KUR’a tabi çalışanlar, Kurumdan yetim aylığı alabilirler, ancak sağlık yardımından faydalanamazlar.
NOT: Hizmet süresi 5 ile 10 yıl arası olanların yetimleri; aylık gelirlerinin olmaması halinde Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler.
YASAL DAYANAK : 5434 Sayılı Kanunun 66,67 ve 68. maddeleri
5510 Sayılı Kanun

Soru:Emekli Sandığı emeklisi iken vefat eden kişilerin varislerine ödeme yapılabilmesi için gerekli olan belgeler nelerdir?

Cevap:İlgililerin kanuni varislerine ödeme yapılabilmesi için sgk kurumuna ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır;
*Veraset ilamı (Aslı veya tasdikli örneği),
*Veraset ilamında adı geçen varislerin talep dilekçeleri,
*Veraset ve intikal vergisinden muaf veya vergisinin ödendiğine dair ilgili vergi dairesinden alınacak, resmi mühürle tasdik edilmiş belge.

Soru:5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre dul-yetim aylığı kimlere, hangi oranda bağlanır?

Cevap:Emekli Sandığı Kanununa göre aylık bağlanacak dul ve yetimler; eş (karı ve koca)
ve çocuklar ile ana ve baba olarak belirlenmiştir.
Dul ve yetimlere ait aylık bağlama oranları şu şekildedir;
*Eş : %75
*Çalışan ya da emekli aylığı alan eş : %50
*Eş, 1 yetim : %60 – %30
*Eş, 2 yetim : %50 – %25, %25
*Tek yetim : %50
*2 yetim : %40, %40

Dul ve yetimlere bağlanacak aylık miktarı, aylığa hak kazanan kişinin yaşıyor olması halinde kendisine bağlanacak aylık miktarını geçemez.

NOT: Çalışan ya da emekli eş ibaresinden, 5510 sayılı Kanuna göre 4/c kapsamında çalışan veya bu çalışmalarından dolayı (5434 sayılı Kanun hükümlerine göre) aylık alan kişi anlaşılır. Bu kapsamdaki bir eşin aylık bağlama oranı, yetimlerin bulunması hali de dahil %50’dir.

Soru:Emekli Sandığından erkek yetim aylığı almaktayım.Öğrenciliğim devam ederken sigortalı olarak işe girmem halinde, aylığım kesilir mi?

Cevap:Öğrenciliği devam eden erkek yetimlerin 25 yaşına kadar aylıkları kesilmez.

Soru:Emekli Sandığından yetim aylığı alan annem, vefat etti. Ne yapmalıyım?

Cevap:5434 sayılı kanuna göre yetim aylığı alanların, evlenmeleri halinde aylıklarının kesileceği öngörüldüğünden evlenmeniz halinde yetim aylığınız kesilecektir.

Soru:Emekli Sandığından eşinden dul aylığı almakta olan bir kişiyim. SSK’lı işe başlamam halinde almakta olduğum aylığım kesilir mi?

Cevap:Sigortalı çalışmaya başlamanız, dul aylığı almanıza engel değildir.

Soru:SSK’dan malülen emekli oldum. Diyaliz hastasıyım ve %80 özürlü raporum var. Emekli Sandığı Emeklisi iken ölen babamdan erkek yetim aylığı alabilir miyim?

Cevap:Erkek yetimlere Emekli Sandığı Kanununa göre aylık bağlanabilmesi için; malüllük ve muhtaçlık şarları birlikte aranmaktadır. SSK’dan emekli aylığı aldığınız için muhtaç olamayacağınızdan, tarafınıza aylık bağlanması mümkün değildir.

Soru:Eşim, 6 yıl 3 ay hizmeti varken vefat eden bir devlet memuruydu. Çocuğuma aylık bağlanmış, tarafıma toptan ödeme yapılmıştı. Yeni Yasaya göre tarafıma aylık bağlanır mı?

Cevap:5510 sayılı Kanuna göre işlem yapılabilmesi için; aylık bağlama ve ihya talebinde bulunmanız ve Kurumca istenecek parayı yatırmanız halinde tarafınıza aylık bağlanabilecektir.

Soru:Ben 4/B kapsamında öğretmen olarak çalışıyorum ve Emekli Sandığı emeklisi olan babamdan dolayı yetim maaşı alıyorum. Yetim maaşı almamda hatalı bir durum söz konusu mudur?

Cevap:657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalışanlar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre 4/a (SSK) kapsamında sigortalı sayılıyorlar.

4/a kapsamında sigortalı sayıldığınızdan, Emekli Sandığı emeklisi olan babanızdan yetim aylığı almanızda herhangi bir hata yok.

Ancak 657 sayılı Kanun’un 4/A maddesi kapsamına (memur kadrosuna) geçerseniz, 5510 sayılı Kanun açısından 4/c kapsamında sigortalı (Emekli Sandığı iştirakçisi) olacağınızdan, yetim aylığınızı kestirmeniz gerekecektir.

 

Ayrıca Bakınız...

SİGORTA ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!