Anasayfa / MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ / ÇATI KATI NET ALAN HESABI KARŞISINDAKİ DURUMU

ÇATI KATI NET ALAN HESABI KARŞISINDAKİ DURUMU

Çok katlı binalarda yapılan son katlardaki dubleks daire olarak tabir edilen konutların 150 m2’lik net alan hesabında, bu konutların tamamen açık alan niteliğinde olan teras kısmının hesaplamaya dahil edilmeyeceği.

(…) Dairesi mükelleflerinden (…) Tic.Ltd. Şti. tarafından Başkanlığımıza verilen bir örneği ilişik dilekçede; çatı teraslarının 150 m2’lik net alan hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda görüş istenilmektedir.

30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (E) bölümünde, faydalı alanın konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alan olduğu ve bu alanın hesaplanmasında çekme katların etrafında kalan teraslar ile ticaret bölgelerinde zemin katın komşu hududuna uzaması ile meydana gelen terasların bu hesaba katılmayacağı açıklanmıştır.

Benzer konu ile ilgili olarak Bayandırlık ve İskan Bakanlığı ile yapılan yazışma sonucu alınan 11.03.2003 tarih ve 2968 sayılı yazıda, 3194 sayılı İmar Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak yürürlükte olan 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 6. maddesindeki açıklamalara yer verilerek çok katlı binalarda yapılan son katlardaki dubleks daire olarak tabir edilen konutların faydalı alanının hesaplanmasında, bu konutların tamamen açık alan niteliğinde olan teras kısmının hesaplamaya dahil edilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Ekli dilekçede bahsi geçen bina örtüsü çatı terasların 150 m2’lik net alan hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunun bu çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir.

———————————————————————————

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih : 14.07.2008

Sayı : B.07.1.GİB.0.0155/5528-2591/70971

KDVK Md. 28

Ayrıca Bakınız...

DEĞERLİ TAŞ VE ALIŞIMLARINDAN YAPILAN TAKI VE HEYKEL GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Bakır, pirinç, saf gümüş gibi malzemeleri yarı değerli taşlarla birleştirerek, mumdan kalıplar hazırlayıp metal döküme …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!