Anasayfa / Mali Müşavir Kanber Kılınç (Sayfa 3)

Mali Müşavir Kanber Kılınç

Mali Müşavir Kanber Kılınç, ilk lisans eğitimini (1986-1990) ikinci lisans eğitimini (1999-2003 ) döneminde tamamlamıştır. Çeşitli kurum ve kuruluşlara Muhasebe, Mali danışmanlık, muhasebe denetimi,muhasebe sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi, ayrıca amaçlarına göre işletmelerin iç kontrol sistemlerinin kurulması, İşletmelere sistem analiz hizmetlerinin verilmesi,yerli ve yabancı şirketlerin kuruluşu,uluslararası çifte vergilendirme konusu ve diğer Mali Müşavirlik faaliyetleri kapsamına giren mesleki hizmetleri vermektedir. Kanber Kılınç, halen Ankara’daki bağımsız bürosunda faaliyetlerini sürdürdürerek mesleki hizmetlerini vermeye devam etmektedir.

2015 MSİ indirim oranı uygulaması

2015 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması  Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve …

Devamını Oku »

2016 Basit usulde vergilendirmeyle ilgili hususlar

Basit usulde vergilendirmeyle ilgili hususlar  1. Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler  Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2015 yılı için 30/12/2014 tarihli ve 29221 …

Devamını Oku »

2016 Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife  Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2016 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.  12.600 TL’ye kadar                                                                                                    % 15  30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası                                                     % 20  69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde  110.000 …

Devamını Oku »

2016 Tevkifata ve istisnaya konu olmayan GMSİ Beyan Sınırı

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.580 TL olarak tespit edilmiştir. ——————————————— Resmi Gazete Tarih Sayı …

Devamını Oku »

2016 Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı

Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 24.000 TL olarak tespit edilmiştir. ——————————————— Resmi Gazete Tarih Sayı No: 25/12/2015-29573

Devamını Oku »

2016 Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı

Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 11.000 TL olarak tespit edilmiştir. ——————————————— Resmi Gazete Tarih Sayı No: 25/12/2015-29573

Devamını Oku »

2016 Basit usule tabi olmanın özel şartları

Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadler Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere; – 1 numaralı bent için 88.000 TL ve 126.000 TL, – 2 numaralı bent için 42.000 TL, – 3 numaralı bent için 88.000 TL, olarak tespit edilmiştir. ——————————————— Resmi Gazete Tarih Sayı No: 25/12/2015-29573

Devamını Oku »

2016 Basit usule tabi olmanın genel şartları

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar ; Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 6.300 TL, diğer yerlerde 4.200 TL olarak tespit edilmiştir. ——————————————— Resmi Gazete Tarih Sayı No: 25/12/2015-29573  

Devamını Oku »

2016 Engellilik indirimi tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 900 TL, ikinci derece engelliler için 460 TL, üçüncü derece engelliler için 210 TL olarak tespit edilmiştir. ———————– Resmi Gazete No: 29573 Resmi Gazete Tarihi:  25/12/2015

Devamını Oku »

2016 Hizmet erbabı yemek vs. menfaatlere ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere 13.70 TL olarak tespit edilmiştir. ———————– Resmi Gazete No: 29573 Resmi Gazete Tarihi:  25/12/2015  

Devamını Oku »
Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!