Anasayfa / Mali Müşavir Kanber Kılınç (Sayfa 10)

Mali Müşavir Kanber Kılınç

Mali Müşavir Kanber Kılınç, ilk lisans eğitimini (1986-1990) ikinci lisans eğitimini (1999-2003 ) döneminde tamamlamıştır. Çeşitli kurum ve kuruluşlara Muhasebe, Mali danışmanlık, muhasebe denetimi,muhasebe sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi, ayrıca amaçlarına göre işletmelerin iç kontrol sistemlerinin kurulması, İşletmelere sistem analiz hizmetlerinin verilmesi,yerli ve yabancı şirketlerin kuruluşu,uluslararası çifte vergilendirme konusu ve diğer Mali Müşavirlik faaliyetleri kapsamına giren mesleki hizmetleri vermektedir. Kanber Kılınç, halen Ankara’daki bağımsız bürosunda faaliyetlerini sürdürdürerek mesleki hizmetlerini vermeye devam etmektedir.

2014 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72)

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 72) Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, …

Devamını Oku »

2014 Damga Vergisi Tarifesi

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 57)              488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga …

Devamını Oku »

2014 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43)

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 43) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğerşekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede …

Devamını Oku »

2014 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 43

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 43 I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin; İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne, Dördüncü fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar …

Devamını Oku »

2014 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 10)

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 10) Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun(1) 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil …

Devamını Oku »

ASGARİ ÜCRET

(01.01.2014 – 30.06.2014) ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ASGARİ ÜCRET 1.071,00 SSK PRİMİ % 14 149,94 İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 10,71 GELİR VERGİSİ %15 (*) 56,22 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 80,33 DAMGA VERGİSİ % 07,59 8,13 KESİNTİLER TOPLAMI 225,00 NET ASGARİ ÜCRET (**) 846,00 İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) ASGARİ ÜCRET 1.071,00 SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) (***) 155,30 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 21,42 İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.247,72 (01.07.2014 – 31.12.2014) ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ASGARİ ÜCRET 1.134,00 SSK PRİMİ % 14 158,76 İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 11,34 GELİR VERGİSİ %15  (*) 64,26 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 80,33 DAMGA VERGİSİ % 07,59 8,61 KESİNTİLER TOPLAMI 242,97 NET ASGARİ ÜCRET  (**) 891,03 İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) ASGARİ ÜCRET 1.134,00 SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) (***) 164,43 …

Devamını Oku »

VERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAH TAVANI

VERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAH TAVANI 01.01.2014’ten itibaren 48,50 TL 01.01.2013’ten itibaren 46,00 TL 01.01.2012 – 31.12.2012 Dönemi 43,50 TL 01.01.2011 – 31.12.2011 Dönemi 41,00 TL 01.01.2010 – 31.12.2010 Dönemi 39,00 TL 01.01.2009 – 31.12.2009 Dönemi 37,50 TL

Devamını Oku »

KESİNTİ YAPILMAYAN GMS İRATLARINDAKİ BEYAN SINIRI

TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GMS İRATLARINA İLİŞKİN BEYAN SINIRLARI Yıllar İstisna Tutarları 2014 1.400 TL 2013 1.390 TL 2012 1.290 TL 2011 1.170 TL 2010 1.090 TL 2009 1.070 TL

Devamını Oku »

2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

6331 S. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2014 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 4/1-a 26/1-a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi çalışmalarının yapılmaması 2.240 4/1-b 26/1-a İşyerinde …

Devamını Oku »

2014 İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI (İPC)

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2014 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 03.01.2002 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 149 03.Şub 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 15.226 3, 85 98 …

Devamını Oku »
Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!