Anasayfa / GÜNCEL MEVZUAAT / 2012 YILI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ FİYAT TARİFESİ

2012 YILI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ FİYAT TARİFESİ

2012 Yılında uygulanacak patent,marka fiyat tarifesi resmi gazetede yayımlanarak yürülüge girmiştir. Buna göre TPE Fiyat tarifesi aşağıda verilmiştir;

1 SAYILI CETVEL
PATENT
Hizmetin Türü Tutar
01.01.2001 Patent Başvuru Ücreti: 10,04 TL
01.01.2002 1 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti: 32,80 TL
01.01.2003 2 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti: 34,36 TL
01.01.2004 3 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti: 31,69 TL
01.01.2005 4 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti: 29,03 TL
01.01.2006 5 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti: 26,36 TL
01.01.2007 6 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti: 23,69 TL
01.01.2008 7 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti: 21,02 TL
01.01.2009 8 ve Daha Fazla Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti: 18,35 TL
01.01.2010 Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti: 139,83 TL
01.01.2011 Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti: 233,05 TL
01.01.2012 Araştırma Raporu Değerlendirme Ücreti: 254,24 TL
01.01.2013 Araştırma Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti: 42,37 TL
01.01.2014 İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti: 42,37 TL
01.01.2015 2.ve 3. İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti: 42,37 TL
01.01.2016 Ek Süre Talebi Ücreti: 63,56 TL
01.01.2017 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti: 11,27 TL
01.01.2018 Patent Belgesi Düzenleme Ücreti: 147,75 TL
01.01.2019 Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti: 147,75 TL
01.01.2020 Devir İşlemi Kayıt Ücreti: 190,13 TL
01.01.2021 Lisans İşlemi Kayıt Ücreti: 138,39 TL
01.01.2022 Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti: 211,86 TL
01.01.2023 Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti: 33,90 TL
01.01.2024 Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti: 190,13 TL
01.01.2025 Rehin İşlemi Kayıt Ücreti: 190,13 TL
01.01.2026 Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti: 42,37 TL
01.01.2027 Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti:
80,51 TL
01.01.2028 Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti: 20,64 TL
01.01.2029 Patent Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin):
8,47 TL
01.01.1930 Patent Başvurusunun Faydalı Model Belgesi Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti:
29,66 TL
01.01.1931 Mücbir Sebep Ücreti: Ödenmesi gereken yıllık ücret +(ücret-harç+KDV)nin %50’si
01.01.1932 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret: Ödenmesi gereken yıllık ücret+(ücret-harç+KDV)nin %25’i
01.01.1933 2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 58,77 TL
01.01.1934 3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 67,25 TL
01.01.1935 4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 79,96 TL
01.01.1936 5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 168,94 TL
01.01.1937 6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 185,89 TL
01.01.1938 7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 245,21 TL
01.01.1939 8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 257,92 TL
01.01.1940 9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 279,11 TL
01.01.1941 10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 334,19 TL
01.01.1942 11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 385,04 TL
01.01.1943 12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 469,79 TL
01.01.1944 13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 563,01 TL
01.01.1945 14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 664,70 TL
01.01.1946 15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 774,87 TL
01.01.1947 16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 893,52 TL
01.01.1948 17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 1.003,69 TL
01.01.1949 18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 1.122,33 TL
01.01.1950 19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 1.249,45 TL
01.01.1951 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 1.385,04 TL
01.01.1952 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti:
423,73 TL
01.01.1953 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti: 211,86 TL
01.01.1954 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti: 30 CHF
01.01.1955 Avrupa Patenti İstemleri Yayım Ücreti: 360,17 TL
01.01.1956 Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti: 508,47 TL
01.01.1957 Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti: 338,98 TL
01.01.1958 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin): 762,71 TL
01.01.1959 Patent Başvuruları İçin TPE Bünyesinde Araştırma Raporu Hazırlanması Ücreti: 254,24 TL
01.01.1960 Patent Başvuruları İçin TPE Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti: 254,24 TL
01.01.1961 Araştırma Raporu TPE Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin TPE Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti: 169,49 TL
01.01.1962 Patent Başvuruları İçin TPE Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti: 84,75 TL
01.01.1963 Avrupa Patentinin İtiraz Sonucu DeğişenFasikül Yayın Ücreti: 305,08 TL
01.01.1964 Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Fasikül Yayın Ücreti: 233,05 TL
01.01.1965 Üçüncü Kişilerce Talep Edilen Değerlendirme Ücreti: 254,24 TL
01.01.1966 Adres Değişikliği Kayıt Ücreti: 8,47 TL
FAYDALI MODEL
01.02.2001 Faydalı Model Başvuru Ücreti: 10,04 TL
01.02.2002 1 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti: 32,80 TL
01.02.2003 2 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti: 34,36 TL
01.02.2004 3 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti: 31,69 TL
01.02.2005 4 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti: 29,03 TL
01.02.2006 5 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti: 26,36 TL
01.02.2007 6 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti: 23,69 TL
01.02.2008 7 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti : 21,02 TL
01.02.2009 8 ve Daha Fazla Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti: 18,35 TL
01.02.2010 Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti: 127,12 TL
01.02.2011 Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti: 211,86 TL
01.02.2012 Ek Süre Talebi Ücreti: 63,56 TL
01.02.2013 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti: 11,27 TL
01.02.2014 Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti 147,75 TL
01.02.2015 Devir İşlemi Kayıt Ücreti: 190,13 TL
01.02.2016 Lisans İşlemi Kayıt Ücreti: 138,39 TL
01.02.2017 Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti: 211,86 TL
01.02.2018 Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti: 33,90 TL
01.02.2019 Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti: 190,13 TL
01.02.2020 Rehin İşlemi Kayıt Ücreti: 190,13 TL
01.02.2021 Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti: 42,37 TL
01.02.2022 Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti: 80,51 TL
01.02.2023 Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti: 20,64 TL
01.02.2024 Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin): 8,47 TL
01.02.2025 Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti: 29,66 TL
01.02.2026 Mücbir Sebep Ücreti: Ödenmesi gereken yıllık ücret + (ücret – harç+KDV)nin %50’si
01.02.2027 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücreti: Ödenmesi gereken yıllık ücret + (ücret – harç+KDV)nin %25’i
01.02.2028 2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti: 58,77 TL
01.02.2029 3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti: 67,25 TL
01.02.1930 4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti: 79,96 TL
01.02.1931 5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti: 168,09 TL
01.02.1932 6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti: 185,89 TL
01.02.1933 7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti: 245,21 TL
01.02.1934 8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti: 257,92 TL
01.02.1935 9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti: 279,11 TL
01.02.1936 10. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti: 334,19 TL
01.02.1937 Adres Değişikliği Kayıt Ücreti: 8,47 TL
ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI
01.03.2001 Entegre Devre Topoğrafya Başvuru Ücreti: 296,61 TL
01.03.2002 TPE Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti: 635,59 TL
01.03.2003 Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi: Düzenleme Ücreti: 932,20 TL
01.03.2004 Adres Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti: 8,47 TL
01.03.2005 Unvan Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti: 42,37 TL
01.03.2006 Nevi Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti: 42,37 TL
01.03.2007 Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti: 254,24 TL
01.03.2008 Birleşme İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti: 211,86 TL
01.03.2009 Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti: 254,24 TL
01.03.2010 Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti: 211,86 TL
01.03.2011 Rehin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti: 254,24 TL
01.03.2012 Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti: 932,20 TL
01.03.2013 Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti: 84,75 TL
01.03.2014 Entegre Devre Topoğrafya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti: 84,75 TL
01.03.2015 Entegre Devre Topoğrafya Zorunlu Lisans Talep Ücreti: 84,75 TL
2 SAYILI CETVEL
MARKA
Hizmetin Türü Tutar
02.01.2001 Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti: 57,37 TL
02.01.2002 Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti: 57,37 TL
02.01.2003 Marka Yenileme Ücreti: 305,17 TL
02.01.2004 Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti: 477,25 TL
02.01.2005 Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti: 243,05 TL
02.01.2006 Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti: 31,95 TL
02.01.2007 Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti: 31,95 TL
02.01.2008 Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti: 237,08 TL
02.01.2009 Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti: 338,98 TL
02.01.2010 Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti: 186,99 TL
02.01.2011 Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti: 156,06 TL
02.01.2012 Rehin İşlemi Kayıt Ücreti: 148,60 TL
02.01.2013 Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti: 42,37 TL
02.01.2014 Nevi Değişikliği Kayıt Ücret: 42,37 TL
02.01.2015 Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti: 11,27 TL
02.01.2016 Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti: 101,69 TL
02.01.2017 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti: 84,75 TL
02.01.2018 TPE Kararlarına İtiraz Ücreti: 254,24 TL
02.01.2019 Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti: 84,75 TL
02.01.2020 Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti: 25,42 TL
02.01.2021 Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO’ya Bildirilmesi Ücreti: 124,32 TL
02.01.2022 Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO’ya Bildirilmesi Ücreti: 127,12 TL
02.01.2023 Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti: 127,12 TL
02.01.2024 Marka Başvurusu Bölünme Ücreti: 338,98 TL
02.01.2025 Hata Düzeltme Ücreti : 33,90 TL
02.01.2026 Adres Değişikliği Kayıt Ücreti: 8,47 TL
COĞRAFİ İŞARETLER
.02.01 Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti: 73,60 TL
02.02.2002 Başvuruların İnceleme İçin İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti: 42,37 TL
02.02.2003 İtiraz İnceleme Ücreti 42,37 TL
02.02.2004 İtirazın İnceleme için İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti: 42,37 TL
02.02.2005 Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti: 115,97 TL
02.02.2006 Coğrafi İşaret Tescil Belgesi veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti: 71,91 TL
02.02.2007 Coğrafi İşaretin Türkiye’de Tescilli Olduğuna Dair Avrupa Birliğine veya Diğer Ülkelere Verilmek İçin Belge Düzenleme Ücreti: 127,12 TL
3 SAYILI CETVEL
ENDÜSTRİYEL TASARIM
Hizmetin Türü Tutar
03.01.2001 Tasarım Tescil Başvuru Ücreti: 49,58 TL
03.01.2002 İlave Her Tasarımİçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti: 20,38 TL
03.01.2003 Siyah-Beyaz Yayım Ücreti (Her Bir 8×8 cm. Alan İçin): 16,95 TL
03.01.2004 Renkli Yayım Ücreti (Her bir 8×8 cm. Alan İçin): 33,90 TL
03.01.2005 Yayım Erteleme Talebi Ücreti(Her Bir Tasarım İçin): 21,19 TL
03.01.2006 Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin) 145,21 TL
03.01.2007 Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin): 42,37 TL
03.01.2008 6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin): 174,79 TL
03.01.2009 6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin): 50,85 TL
03.01.2010 Düzeltme Sicil Kayıt İlan Ücreti 33,90 TL
03.01.2011 Devir İşlemi Kayıt Ücreti: 274,87 TL
03.01.2012 Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti: 213,01 TL
03.01.2013 Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti: 90,68 TL
03.01.2014 Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti: 42,37 TL
03.01.2015 Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti: 42,37 TL
03.01.2016 Birleşme Kayıt Ücreti: 244,66 TL
03.01.2017 Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti: 11,27 TL
03.01.2018 Tescil Belgesi ve Sicil Sureti Düzenleme Ücreti: 63,60 TL
03.01.2019 Menşe Memleket Belgesi Düzenleme Ücreti: 11,27 TL
03.01.2020 Tasarım İtiraz İnceleme Ücreti (Her Bir Tasarım için): 25,42 TL
03.01.2021 Tasarım Rehin ve Haciz İşlemleri Kayıt ve Yayım Ücreti: 127,12 TL
03.01.2022 Adres Değişikliği Kayıt Ücreti: 8,47 TL
4 SAYILI CETVEL
ENFORMASYON VE DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ
Hizmetin Türü Tutar
04.01.2001 Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma (Fonetik ve Detaylı) Ücreti: 25,42 TL
04.01.2002 İlave Her Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti: 16,95 TL
04.01.2003 Unvana Göre Marka Araştırma Ücreti: 25,42 TL
04.01.2004 Unvana Göre Tasarım Araştırma Ücreti: 25,42 TL
04.01.2005 Unvana Göre Patent/Faydalı Model Araştırma Ücreti: 25,42 TL
04.01.2006 Patent/Faydalı Model Ön Araştırma Ücreti: 25,42 TL
04.01.2007 Patent Ön Araştırma (EPOQUE’li) Ücreti: 118,64 TL
04.01.2008 Patent Suret Ücreti (Onaysız): 12,71 TL
04.01.2009 Faydalı Model Suret Ücreti (Onaysız): 12,71 TL
04.02.2001 Resmi Marka Bülteni Ücreti: 92,59 TL
04.02.2002 Resmi Marka Bülteni CD Ücreti: 16,95 TL
04.02.2003 Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni Ücreti: 92,59 TL
04.02.2004 Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni CD Ücreti: 16,95 TL
04.02.2005 Resmi Patent Bülteni Ücreti: 46,30 TL
04.02.2006 Resmi Patent Bülteni CD Ücreti: 16,95 TL
04.02.2007 Resmi Marka Gazetesi Ücreti: 185,19 TL
04.02.2008 Resmi Marka Gazetesi CD Ücreti: 16,95 TL
04.02.2009 Resmi Marka Gazetesi (Özel Sayı) Ücreti: 9,26 TL
04.02.2010 TPE ve Sınaî Mülkiyet Hakları Mevzuatı Ücreti: 64,81 TL
04.02.2011 Diğer Kitap Satışları Ücreti: 9,26 TL
5 SAYILI CETVEL
PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ İŞLEMLERİ
Hizmetin Türü Tutar
05.01.2001 Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti: 20,47 TL
05.01.2002 Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti: 20,47 TL
05.02.2001 Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti: 20,47 TL
05.02.2002 Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti: 20,47 TL
05.03.2001 Marka ve Patent Vekilliği Belge Düzenleme Ücreti: 20,47 TL

——————————————————————————————————————————————————————–

1 Ocak 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28160 TEBLİĞ

Ayrıca Bakınız...

2014 Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi

 A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!