Anasayfa / GÜNCEL MEVZUAAT / 2012 YILI KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

2012 YILI KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

yeni2013  Yılı  Yeni Tarifeleri incelemek için tıklayınız…

Bilindiği üzere Kabahatler Kanunu’nun Uygulanması her yıl maliye bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranları nispetinde yeniden düzenlenmektedir.Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 410) 17.11.2011 resmi gazetede yayınlanmıştır. (*) Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2011 yılı için % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilmiştir.2012 Kabahatlar kanunu idari para cezaları aşağıdaki tabloda incelenebilir.


5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE 2011-2012 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
SIRAN0 KABAHA ER KANUNU MADDE NUMARASI KABAHATİN ADI KABAHATİN İŞLENME ŞEKLİ 2011 YILINDA UYGULANAN MİKTAR (TL) 2012 YILINDA UYGULANAN MİKTAR (TL)
1 Madde 32 EMRE AYKIRI DAVRANIŞ Genel 154 169
2 Madde 33 DİLENCİLİK Genel 75 82
3 Madde 34 KUMAR Genel 154 169
4 Madde 35 SARHOŞLUK Genel 75 82
5 Madde 36 GÜRÜLTÜ (Gerçek Kişi) 75 82
6 Madde 36 GÜRÜLTÜ (Ticari İşletme) 1.562-7.820 1.722-8.622
7 Madde 37 RAHATSIZ ETME Genel 75 82
8 Madde 38 İŞGAL Kaldırımları İşgal Eden veya Mal Satışı Yapan Kişilere 75 82
9 Madde 38 İŞGAL Kaldırımlara İzni Olmaksızın İnşaat Malzemesi Yığan Kişilere 154-778 169-857
10 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Kamu Hizmet Binalarında 75 82
11 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Toplu Taşıma Araçlarında 75 82
12 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Özel Hukuk Kişileri Tarafından İşletilen Toplu Taşıma Araçlarında 75 82
13 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Özel Hukuk Kişilerine Ait Olan ve Herkesin Girebileceği Binaların Kapalı
Alanlarında
75 82
14 Madde 40 KİMLİĞİ BİLDİRMEME Genel 75 82
15 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Evsel Atık ve Artıkların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler
Dışına Atan Kişiye
26 28
16 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Yemek Pişirme ve Servis Yerlerinde İşlenmesi Halinde İşletmeye 778-7.820 857-8.622
17 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Hayvan Kesimine Tahsis Edilen Yerleri Dışında Kesim Yapanlara veya
Kesilen Hayvan Atıklarını Sokağa veya Kamuya Ait Sair Alanlara
Bırakanlara
75 82
18 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü
Yerler Dışına Atan Kişiye
154-4.689 169-5.170
19 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü
Yerler Dışına İnşaatı Yürüten Tüzel Kişi Adına Atılması Halinde
154-7.820 169-8.622
20 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Kullanılmaz Hale Gelen Ev Eşyasını Bunların Toplanmasına İlişkin
Belirlenen Günün Dışında Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan
Kişiye
75 82
21 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Kullanılmaz Hale Gelen Motorlu Kara ve Deniz Nakil Araçlarını ya da
Mütemmim Cüzlerini Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye
387 426
22 Madde 42 AFİŞ ASMA Tüzel Kişi 154-4.689 169-5.170
23 Madde 42 AFİŞ ASMA Toplatma Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Kişilere 154-4.689 169-5.170
24 Madde 43 SİLAH TAŞIMA Genel 75 82

———————————————-

Not:Yukarıdaki tablo hesaplamaları  bilgi amaçlıdır.Bu tabloyu tüm ilgililer kaynak göstererek  kullanılabilirler.

(*)17.11.2011 28115 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanmıştır.

 

Ayrıca Bakınız...

2014 Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi

 A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!